năm trên thị trường

Chuyển quỹ

Quỹ tiền nạp
Rút quỹ
Hệ thống thanh toán Chấp nhận tiền tệ Thời gian xử lý Hoa hồng
Chuyển khoản ngân hàng
EchelonPay
Tiền nạp
VND 15 phút 2.75% Tiền nạp
Ngan Luong
Tiền nạp
VND, USD 2.5% Tiền nạp
help2pay
Tiền nạp
VND, IDR, THB, MYR 15 phút 3% Tiền nạp
Hệ thống thanh toán điện tử
Bitcoin
Tiền nạp
USD 15 phút 0% (được bù bởi Grand Capital) Tiền nạp
Ethereum
Tiền nạp
USD một ngày 0% Tiền nạp
Perfect Money
Tiền nạp
USD, EUR 15 phút 0% (được bù bởi Grand Capital) Tiền nạp
Tether ERC20
Tiền nạp
USDT một ngày 0% Tiền nạp
Tether TRC20
Tiền nạp
USDT một ngày 0% Tiền nạp
Hệ thống thanh toán Chấp nhận tiền tệ Thời gian xử lý Hoa hồng
Chuyển khoản ngân hàng
EchelonPay
Rút tiền
VND lên đến 3 ngày 1.75% Rút tiền
Ngan Luong
Rút tiền
VND, USD lên đến 3 ngày 1% Rút tiền
help2pay
Rút tiền
VND, IDR, THB, MYR lên đến 3 ngày IDR 30,000.00
VND 50,000.00
THB 100.00
MYR 10.00
per settlement request
Rút tiền
Hệ thống thanh toán điện tử
Bitcoin
Rút tiền
USD lên đến 3 ngày được xác định bởi blockchain Rút tiền
Ethereum
Rút tiền
ETH lên đến 3 ngày được xác định bởi blockchain Rút tiền
Perfect Money
Rút tiền
USD, EUR lên đến 3 ngày 0.5% Rút tiền
Tether ERC20
Rút tiền
USDT lên đến 3 ngày được xác định bởi blockchain Rút tiền
Tether TRC20
Rút tiền
USDT lên đến 3 ngày được xác định bởi blockchain Rút tiền

Choose your language