năm trên thị trường

Danh mục đầu tư tạo sẵn

Hơn 400 công cụ tài chính: cổ phiếu, tương lai, kim loại, tiền tệ.
Chiến lược cân bằng
Rủi ro thấp
Danh mục đầu tư là gì?
Danh mục đầu tư là một công cụ phổ quát phù hợp cho cả người mới bắt đầu và trader đã có kinh nghiệm. Nó cho phép phân phối tiền giữa một số công cụ và kết quả là đạt được lợi nhuận cao hơn. Chìa khóa thành công của danh mục đầu tư nằm ở sự cân bằng tài sản.
Đăng ký nhận bản tin

Ưu điểm của danh mục đầu tư Grand Capital:

Các chuyên gia của chúng tôi xây dựng danh mục đầu tư cẩn thận ước tính tính ổn định và khả năng sinh lời của tài sản
Hơn 400 công cụ CFD có sẵn để quản lý danh mục đầu tư của bạn
Khả năng xây dựng danh mục đầu tư tương ứng với bất kỳ ngân sách nào
Yêu cầu CFD margin tại Grand Capital là một trong những lợi nhuận cao nhất trên thị trường
Nhờ phân phối vốn thông minh, các rủi ro được cân bằng cẩn thận.
Quản lý cá nhân.
Một loạt các loại danh mục đầu tư có sẵn. Chúng có thể được xây dựng dựa trên ngành công nghiệp (cổ phiếu, kim loại quý, tương lai, ngoại hối) và các quốc gia (Nga, Mỹ, Châu Âu), v.v. Chúng tôi cung cấp danh mục đầu tư với các mức rủi ro và khả năng sinh lời khác nhau.
Chương trình khách hàng thân thiết PayBack
 • example
  Lợi nhuận
  Tuần
 • Lợi nhuận dự kiến của từng tài sản, %
  Đầu tư: 10'000$
  Loại danh mục đầu tư: Thận trọng
  lợi nhuận tiềm năng: 40,1%
  rủi ro tối đa: 17,9%

  Nike
  22%

  Citigroup
  21%

  Hewlett-
  Packard
  22%

  Ferrari
  35%

 • tài sản khối lượng, lots giá mở cửa loại giao dịch giai đoạn đầu tư Lợi nhuận tiềm năng lợi nhuận tiềm năng,$ Lợi nhuận tiềm năng, % từ tiền gửi
  Citigroup 1 47,20 Mua 3 tháng 55,70 850 8,50
  Hewlett-Packard 1 13,60 Mua 3 tháng 17,70 410 4,10
  Ferrari 1,6 43,25 Mua 3 tháng 54,00 1720 17,20
  Nike 1 54,70 Mua 3 tháng 65,00 1030 10,30
  Tổng 4,6 4010 40,10
  tài sản có thể giải ngân lên đến (chặn đứng tổn thất) khả năng rút vốn, USD
  Citigroup 42,30 490
  Hewlett-Packard 11,60 200
  Ferrari 39,30 632
  Nike 50,00 470
  Tổng 1792
  Lợi nhuận dự kiến,% Lợi nhuận dự kiến Phân bổ rủi ro tiền gửi,% Có thể rút gọn tổng thể
  40,1% 4010$ 17,92% 1792$

Choose your language