năm trên thị trường

Nền tảng giao dịch

MetaTrader 4 được xem là một trong những giải pháp giao dịch phổ biến nhất trên thế giới. Hơn 500 công cụ giao dịch hiệu quả, cặp ngoại tệ, kim loại (vàng và bạc), cổ phiếu CFD, chỉ số và tương lai (các loại nguyên vật liệu chính và các nguồn năng lượng).

WebTrader là một đầu cuối cho giao dịch trực tuyến trong trình duyệt. Các giao diện khác nhau có sẵn cho tùy chọn nhị phân và giao dịch ngoại hối. Công cụ phân tích có sẵn để giao dịch chuyên nghiệp: các chỉ số và biểu đồ. Chúng tôi đã tạo ra một phiên bản đơn giản của thiết bị đầu cuối cho giao dịch tùy chọn nhị phân với hình ảnh động có khả năng tương tác. Chức năng của WebTrader hoàn toàn tương tự như của MetaTrader 4 nhưng không yêu cầu cài đặt.

Bạn hãy mở WebTrader

Choose your language