năm trên thị trường

Chương trình khuyến mãi và tiền thưởng

Select

Chương trình khuyến mãi hiện tại
Chương trình khuyến mãi quá khứ
IB contest "Big Team"
Tham gia để tăng hoa hồng đối tác của bạn! - Thời gian diễn ra: Ngày 1 tháng 2 - 28 tháng 2 năm 2018. - Tất cả các đối tác web đã được xác minh đều có thể tham gia cuộc thi. - Tăng hoa hồng hiện tại lên tới +20%. - Email đến [email protected] để đăng ký cuộc thi.

Các quy định của cuộc thi "Big team"

1. Điều khoản và Điều kiện chung

1.1. Grand Capital Ltd là nhà tổ chức duy nhất chương trình khuyến mãi "Big team" (sau đây gọi là "Cuộc thi").

1.2 Thời gian diễn ra cuộc thi: 01 tháng 2 năm 2018 - 28 tháng 2 năm 2018.

1.3. Mọi người mong muốn và tuân thủ các yêu cầu của cuộc thi đều có thể tham gia cuộc thi.

1.4. Nhân viên của Grand Capital Ltd. và người thân của họ không được phép tham gia cuộc thi.

1.5. Tất cả những người tham gia cuộc thi phải được hướng dẫn bởi các quy tắc này, mà họ nên đọc kỹ. Sự thiếu hiểu biết về các quy tắc của cuộc thi không thể được coi như một lập luận khi đưa ra một yêu cầu bồi thường.

1.6. Cuộc thi được coi là đã thành công nếu như điều kiện sau được đáp ứng: không ít hơn 10 người tham dự cho mỗi đề cử cần thu hút ít nhất 2 khách hàng mới trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 28 tháng 2.

1.7. Công ty có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của cuộc thi bất cứ lúc nào.

1.8. Công ty có quyền xem xét lại kết quả và loại bỏ các thành viên tham gia nếu bất kỳ quy định nào của cuộc thi bị vi phạm.

2. Thành phần tham gia cuộc thi

2.1. Chỉ những đối tác web đã được xác minh mới có thể tham gia cuộc thi.

2.2. Để tham gia cuộc thi, một đối tác phải gửi email đến [email protected]. Email phải bao gồm tên đầy đủ của người tham gia và số tài khoản đối tác của họ.

2.3. Dữ liệu cá nhân do người tham gia cung cấp khi đăng ký tài khoản phải khớp với Tài liệu được tải lên trong Văn phòng cá nhân, theo Quy định.

2.4. Đăng ký cuộc thi được mở trong suốt thời gian thi đấu - từ 10 giờ sáng (GMT + 3) 01.02.2018 đến 22:00 (GMT +3) 28.02.2018

2.5. Tất cả đối tác Grand Capital đã được xác minh mở tài khoản của họ trong thời gian cuộc thi có thể tham gia cuộc thi.

2.6. Sau khi đăng ký cuộc thi thành công, số tài khoản của người tham gia được chuyển đến danh sách những người tham dự cuộc thi.

2.7. Để tham gia cuộc thi thí sinh phải thu hút ít nhất hai khách hàng tích cực.

2.8. Không được đăng ký nhiều tài khoản và sử dụng các tài khoản khác nhau từ cùng một địa chỉ IP.

3. Thời gian của cuộc thi

3.1. Thời gian diễn ra cuộc thi là 4 tuần.

3.2. Cuộc thi bắt đầu vào 01.02.2018 lúc 10:00 (GMT + 3). Cuộc thi kết thúc vào 28.02.2018 lúc 22:00 (GMT +3).

4. Kết quả cuộc thi

4.1. Chỉ những khách hàng đáp ứng các yêu cầu sau đây được tính là những khách hàng mới hoạt động:

4.1.1. Khách hàng đã trải qua thủ tục xác minh.

4.1.2. Khách hàng đã được đăng ký trong khoảng thời gian thi đấu hoặc đã không hoạt động hơn 90 ngày trước cuộc thi.

4.1.3. Khách hàng nên thực hiện ít nhất một giao dịch trong suốt cuộc thi. Giao dịch kéo dài hơn 5 phút.

4.1.4. Chỉ những khách hàng có các tài khoản Option, Standard, ECN mới được tính

4.1.5. Khách hàng nên cùng lúc thực hiện một khoản tiền gửi ít nhất 100 đô la vào tài khoản Standard và Options và ít nhất 100 đô la trên tài khoản ECN trong khoảng thời gian thi đấu.

4.2. Những người chiến thắng được công bố trong hai đề cử:

4.2.1. 'Bắt đầu Nhanh' - tối đa số khách hàng mới hoạt động có tiền gửi từ 100 đô la trở lên trên các tài khoản Standard và Option cho đến cuối tháng Hai.

4.2.2. 'Bước Tiếp' - tối đa những khách hàng mới hoạt động có tiền gửi từ 500 đô la trở lên trên các tài khoản ECN đến cuối tháng Hai.

4.3. Ba thí sinh trong mỗi đề cử với số khách hàng mới hoạt động nhiều nhất sẽ được tuyên bố là người chiến thắng.

4.4 Trong mỗi đề cử, một giải thưởng đặc biệt được trao cho số tiền gửi tối đa của tất cả các khách hàng thu hút được. Tất cả các khách hàng mới hoạt động trong mỗi đề cử đều có thể áp dụng bất kể khoản tiền gửi tối thiểu trên tài khoản của họ.

4.5. Người chiến thắng nhận được giải thưởng tùy thuộc vào cuộc đề cử của cuộc thi.

4.5.1. Trong đề cử 'Bắt đầu Nhanh':

Giải nhất - thêm 15% vào tiền thưởng của đối tác trong thời gian 3 tháng (tháng 2, tháng 3) và thông báo trong cột tin tức Grand Capital và bản tin điện tử đặc biệt cho khách hàng của chúng tôi trong suốt 2 tháng không quá hai lần.

Giải nhì - thêm 10% vào tiền thưởng của đối tác trong thời gian 3 tháng (tháng 2, tháng 3, tháng 4) và một thông báo trong cột tin của Grand Capital và bản tin điện tử đặc biệt cho khách hàng của chúng tôi trong suốt 1 tháng không quá một lần.

Giải ba - thêm 5% vào tiền thưởng đối tác trong thời gian 3 tháng (tháng 2, tháng 3, tháng 4).

Giải đặc biệt - thêm 5% vào tiền thưởng của đối tác trong thời gian 3 tháng (tháng 2, tháng 3, tháng 4).

4.5.2. Trong đề cử 'Bước tiếp':

Giải nhất - thêm 20% vào tiền thưởng của đối tác trong thời gian 3 tháng (tháng 2, tháng 3, tháng 4) và thông báo trong cột tin tức Grand Capital và bản tin điện tử đặc biệt cho khách hàng của chúng tôi trong suốt 2 tháng không quá hai lần.

Giải nhì - thêm 15% vào tiền thưởng của đối tác trong thời gian 3 tháng (tháng 2, tháng 3, tháng 4) và một thông báo trong cột tin của Grand Capital và bản tin điện tử đặc biệt cho khách hàng của chúng tôi trong suốt 1 tháng không quá một lần.

Giải ba - thêm 10% vào tiền thưởng của đối tác trong thời gian 3 tháng (tháng 2, tháng 3, tháng 4).

Giải đặc biệt - thêm 10% vào tiền thưởng của đối tác trong thời gian 3 tháng (tháng 2, tháng 3, tháng 4).

5. Điều kiện bổ sung

5.1. Quản lý cuộc thi có quyền xem xét lại kết quả và loại bỏ bất kỳ người tham gia nào mà không cần thông báo nếu bất kỳ quy tắc nào của cuộc thi bị vi phạm.

5.2. Công ty có quyền sử dụng thông tin về người chiến thắng vì mục đích quảng cáo và tiếp thị trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào mà không có sự đồng ý của người tham gia.

5.3. Kết quả cuối cùng của cuộc thi sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 5 tháng 3 năm 2018.

5.4 Khoản tiền thưởng sẽ được cấp sau khi hoa hồng đối tác được thanh toán. Các giải thưởng sẽ được trả trong ba tháng trước ngày 15 của mỗi tháng.

Tham gia ngay
Tiền thưởng chào mừng 500 USD
Mới! Không có khoản thưởng cho tiền gửi nào lớn hơn ở các nhà môi giới khác. - 500 USD cho 7 ngày giao dịch; - lợi nhuận có thể rút ra được.

Điều khoản của chương trình Thưởng chào mừng 500 USD
1. Điều khoản chung
1.1. Chương trình khuyến mại có hiệu lực vô thời hạn.
1.2 Công ty tổ chức là Grand Capital.
1.3 Công ty có quyền thay đổi điều kiện hoặc từ chối cấp tiền thưởng bất cứ lúc nào.
1.4 Công ty có quyền hủy bỏ khuyến mại bất cứ lúc nào."
"2. Thành phần tham gia
2.1 Tất cả khách hàng của Grand Capital đều có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi. Điều đó bao gồm cả những người mở tài khoản Grand Capital trong suốt thời gian khuyến mại.
2.2 Chỉ người dùng đã được xác minh mới có thể tham gia chương trình khuyến mại. Để xác minh, bạn nên tải lên bản chụp hộ chiếu của bạn tới Văn phòng cá nhân. Bạn cũng nên xác minh số điện thoại di động của mình. Nhà tổ chức có quyền yêu cầu thêm tài liệu để nhận dạng.
2.3 Các loại tài khoản tham gia vào chương trình khuyến mãi: Tiền thưởng Chào mừng 500 USD tài khoản với điều kiện giao dịch tương tự Tài khoản Standard.
2.4 Đòn bẩy của tài khoản của bạn không thể vượt quá 1:100.
2.5 Nhân viên của Công ty và gia đình họ không thể tham gia vào chương trình khuyến mãi.
2.6 Người tham gia nên đọc kỹ các điều khoản này và làm theo các quy định này. Sự thiếu hiểu biết về các điều khoản khuyến mại không thể là lý do hợp lệ khi gửi khiếu nại.
2.7 Các chương trình khuyến mại khác của Công ty không thể được áp dụng cho tài khoản tham gia chương trình khuyến mãi này.
2.8 Chỉ một cá nhân riêng lẻ mới có thể tham gia chương trình khuyến mãi.
2.9 Tiền gửi, rút ​​tiền và chuyển khoản nội bộ không có trong tài khoản thưởng."
"3. Cách nhận tiền thưởng
3.1 Để nhận tiền thưởng, bạn nên gửi một yêu cầu trong Phòng tư nhân khi quảng cáo đang chạy (Nhấp vào nút ""Nhận tiền thưởng"" ""trên trang ""Khuyến mãi và thưởng"" và làm theo hướng dẫn)"
"4. Nhận tiền thưởng
4.1 Tiền thưởng được cấp tự động, miễn là đủ điều kiện.
4.2 Tiền thưởng chỉ có thể được cấp một lần trong đời đối với 1 tài khoản. Tiền thưởng không thể được cấp hai lần.
4.3 Khoản tiền thưởng được ghi có trong 7 ngày dương lịch.
4.4 Sau khi thời hạn 7 ngày kết thúc, tiền thưởng sẽ được khấu trừ và tất cả các vị trí mở sẽ được đóng lại.
4.5 Một khi khoản tiền thưởng được khấu trừ, chỉ có lợi nhuận thu được vẫn còn trong tài khoản và tài khoản tiền thưởng sẽ tự động chuyển thành tài khoản thực Standard hay Micro
4.5.1. Kiểu tài khoản phụ thuộc vào số tiền thu được từ việc giao dịch quỹ thưởng.
4.5.2 Nếu lợi nhuận là 100 đô la trở lên, tài khoản tiền thưởng sẽ chuyển thành tài khoản Standard.
4.5.3 Nếu lợi nhuận dưới 100 đô la, tài khoản tiền thưởng sẽ chuyển thành tài khoản Micro
4.6 Đòn bẩy của tài khoản không được vượt quá 1:100.
4.7 Tài khoản không thể tham gia vào dịch vụ đầu tư, đó là trở thành nhà quản lý hoặc nhà đầu tư.
4.8 Để kích hoạt tài khoản thực tế, khách hàng phải gửi khoản tiền tương đương hoặc cao hơn lợi nhuận trên tài khoản tiền thưởng, nhưng không dưới 10 đô la (số tiền ký quỹ nhỏ nhất) trong 7 (bảy) ngày theo lịch.
4.9 Trong trường hợp không có tiền gửi, tất cả lợi nhuận đều được khấu trừ vào tài khoản.
4.10 Lợi nhuận thu được từ kinh doanh với tiền thưởng 500 đô la chỉ có thể rút ra sau khi hoàn thành một số lượng giao dịch nhất định trên tài khoản thực tế được hoàn trả: Mỗi 5 USD lợi nhuận của bạn được tạo trên tài khoản thưởng để trở thành tài sản của bạn, bạn phải giao dịch 1 lot (100 lot trên các loại tài khoản Micro).
4.10.1 Các phép tính có tính đến loại công cụ giao dịch FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT 2
4.11 Để nhận tiền thưởng, khách hàng phải gửi yêu cầu. Chủ đề của yêu cầu phải là: ""$ 500 - không tiền gửi """" - chuyển quyền sở hữu một khoản tiền thưởng, số tài khoản và tên. Đơn được gửi bằng e-mail hoặc trong Văn phòng cá nhân của khách hàng.
4.12 Việc thu hồi một phần lợi nhuận là không thể.
4.13 Không được nhận tiền thưởng và / hoặc kinh phí khuyến mại TRÊN HAI HOẶC NHIỀU HƠN HAI TÀI KHOẢN cùng địa chỉ IP.
4.14 Việc giao dịch thông qua một máy chủ proxy vô danh trên tài khoản tiền thưởng bị cấm. Nếu phát hiện có hơn 5 (năm) kết nối từ các địa chỉ IP khác nhau thuộc các khu vực khác nhau, tiền thưởng sẽ bị hủy. Nếu phát hiện có nghi ngờ về hoạt động gian lận và / hoặc giả mạo tài liệu của khách hàng, tài khoản của khách hàng có thể bị loại và khách hàng có thể bị từ chối dịch vụ.
4.15 Kinh doanh đa cấp bị cấm trong tài khoản tiền thưởng. Trong trường hợp vi phạm điều khoản này, Công ty có thể hủy bỏ khoản tiền thưởng và một phần lợi nhuận thu được từ giao dịch trên cơ sở tỷ lệ của quỹ riêng với lợi nhuận của khách hàng có được trong tài khoản tiền thưởng.
4.16 Tiền hoa hồng của hội viên không được cấp cho khách hàng kinh doanh tiền thưởng 500 USD.
4.17 Khoản tiền thưởng là tài sản của Công ty.
4.18 Chủ yếu vốn của khách hàng được sử dụng trong giao dịch.
4.19 Nếu rút vốn / chuyển khoản nội bộ từ tài khoản được thực hiện trước khi hoàn thành khối lượng giao dịch đầy đủ quy định tại trang 4.10, lợi nhuận từ tiền thưởng sẽ được khấu trừ vào tài khoản."
"5. Khiếu nại
5.1 Tất cả các yêu cầu bồi thường có thể được gửi đến email: [email protected].
5.2 Tất cả các khiếu nại phải bao gồm tên và địa chỉ của người tham gia, số tài khoản và mô tả kỹ lưỡng về vấn đề.

.
Ударному труду в праздники - тройная награда: увеличение депозита пропорционально каждому пополнению, страховка от Margin Call, возможность перевода в собственность!

1. Сроки проведения акции - с 23 апреля по 31 мая 2014 года.
2. Участвовать в акции могут только верифицированные пользователи. Для верификации необходимо предоставить скан паспорта, загрузив его в Личном кабинете, а также верифицировать мобильный телефон участника. Организатор оставляет за собой право в требовании у участника акции дополнительных документов для идентификации личности и адреса его проживания.
3. Виды торговых счетов участвующих в акции: Micro, Standart, Swapfree.
4. На счете, участвующем в акции, кредитное плечо не может превышать 1:100.
5. Для получения бонуса необходимо зарегистрировать счет и подать запрос в Личном кабинете в течение срока проведения акции.
6. Для получения бонуса необходимо пополнить торговый счет на сумму:
- до 999 USD (сумма бонуса - 25%);
- от 1 000 до 4 999 USD (50%);
- от 5 000 до 19 999 USD (75%);
- от 20 000 USD и выше (100%).
7. Не учитываются в акции в качестве пополнения:
- пополнения, произведенные до момента подключения акции;
- переводы средств на счет, участвующий в акции, с других счетов клиента;
- любые вознаграждения (бонусы) и компенсации, предоставленные компанией;
- операции возврата средств на счет в результате отмены заявки на снятие.
8. На счет, участвующий в акции, не распространяются другие акции компании. Если на счете, участвующем в акции, уже есть бонус любой другой акции компании, бонус акции «Майский бонус» может быть начислен после аннулирования всех предыдущих бонусов по заявке клиента и при условии выполнения всех условий настоящей акции.
9. При выводе средств на торговом счете клиента должен сохраняться остаток собственных средств, равный или больший суммы необходимых для зачисления бонуса. В противном случае бонусные средства списываются пропорционально оставшейся сумме собственных средств на счете.
10. В качестве вывода средств в акции учитываются любые заявки на снятие средств и переводы на другие счета.
11. Бонусные средства являются не снимаемым остатком и не могут быть выведены с торгового счета. При этом прибылью, полученной в результате совершения торговых операций с использованием этих средств, клиент может распоряжаться без ограничений. Если профит по открытым позициям опускается ниже капитала владельца счета, бонус списывается, а счет блокируется.
12. При активной торговле бонусные средства постепенно переходят в собственность клиента. Для перевода 1$ в собственность клиенту необходимо совершить торговые сделки, объемом 5 полных лотов (500 лотов для счетов типа Micro). Минимальная заявка на перевод бонуса в собственность - 50 USD. Заявка подается в свободной форме через Личный кабинет.
13. Бонус списывается со счета в полном объеме после окончания срока действия данной акции.
14. Компания оставляет за собой право изменить условия и срок действия акции, а также отказать в зачислении бонуса или выплате прибыли, полученной с использованием бонусных средств, если будет выявлено злоупотребление условиями акции.

.
We undertake a payment systems comission for deposit!

1. General terms
1.1. Duration of the promotion: from December 15, 2014 to January 15, 2015.
1.2. The company-organizer is GrandCapital.
1.3. The Company reserves the right to change the promotional conditions or refuse to receive a bonus.
2. Participants
2.1. Any company’s client can take a part in this promotion.
2.2. Only verified users can participate in the promotion. For verification, you should download the scam of your passport to Private Office. You should also verify your mobile number. The organizer reserves the right to require additional documents for identification.
2.3. Participant who deposits during promotion doesn’t pay the payment system commission.
2.4. Offer is valid only at the fact of trading operations during promotion.
3. Claims
3.1. If you have any claim to promotion please write to us: [email protected]

Tham gia ngay
.
Get daily bonus on the available funds and make it property in the absence of withdrawals during promotion.

1 Duration of the promotion: from December 16, 2014 to January 31, 2015.
2. The company-organizer is GrandCapital.
3. The Company reserves the right to change the promotional conditions or refuse to receive a bonus.
4. Only verified users can participate in the promotion. For verification, you should download the scam of your passport to Private Office. You should also verify your mobile number. The organizer reserves the right to require additional documents for identification.
5. Bonus goes to account daily on the available funds in the absence of withdrawal during promotion on the basis of the index to the calculation of 20% per annum.
6. To get bonus funds in the property client should make the trading operations calculating of $1 for 1 lot.
7. Bonus funds will be transfer in the property automatically at the end of the calendar month.
8. If trading volume is not enough to the transferring in the property then bonus will be annulated.
9. Trading through anonymous proxy server is prohibited.
10. If you have any claim to promotion please write to us: [email protected]

Tham gia ngay
.
Christmas non-deposit bonus $15 for Micro accounts

1 General terms

1.1 Duration of the promotion: from December 16, 2014 to February 16, 2015.
1.2 The company-organizer is Grand Capital.
1.3 The Company reserves the right to change the promotional conditions or refuse to receive a bonus.
1.4. The Company reserves the right to cancel bonus.

2 Participants
2.1 To participate you should register Private Office during the promotion.
2.2 Only verified users can participate in the promotion. For verification, you should download the scam of your passport to Private Office. You should also verify your mobile number. The organizer reserves the right to require additional documents for identification.
2.3 Types of accounts involved in the promotion: Micro
2.4 Your account’s leverage can’t exceed 1:100.
2.5. The employees of the Company and their families can’t participate in the promotion.
2.6 The participant should read this terms carefully and follow this rules. Ignorance of rules isn’t reason when filing a claim.
2.7. Other promotions of the Company aren’t applied to the account participating in this promotion.
2.8. If any other bonus is already available on the account then “Non-deposit bonus $15” may be granted after the cancellation of all other bonuses.

3 Application for the bonus
3.1 To receive the bonus you should apply for participation in Private Office during the terms of the offer (just click button "Get the bonus" on page "Promotions and bonuses" and follow the instructions)

4 Getting the bonus
4.1 Bonus goes to the account automatically in case of the compliance with all conditions of this order.
4.2 Profit from bonus trading is available for the cash out anytime.
4.3 Bonus funds are credited for a 6 months.
4.3.1 Then the bonus is deducted and the commission for the first withdrawal is deducted too (see para. 4.5).
4.4 On the trading account with the bonus is prohibited to trade through anonymous proxy server. If the account with the bonus will connect with more than 5 different IP-addresses, the bonus will be canceled.
4.5 On the bonus account, commission for first withdrawal is $15 and internal transfer is equivalent to the withdrawal. Commission can’t be deducted from the bonus funds.
4.6 Affiliate commission isn’t charged for trading on the $15 bonus.
4.7 Bonus funds are the Company’s property.

5. The claims
5.1 Claims for the shares may be directed to the email: [email protected].
5.2 All claims should include the participant’s name and address, account number and detailed description of the claim.

Hãy mời bạn bè – sẽ được phần thưởng
You have already registered with Grand Capital and want to earn more? Send invitations to your friends to trade with us and we will pay you for every friend that sings up!

1. General terms and conditions
1.1 The promotion is not limited in time.
1.2 Grand Capital is the sole organizer
1.3 The organizer is able to change the conditions and the list of the bonuses
1.4 The promotion can be terminated at any time. In this case, a proper announcement will be made.

2. Participants
2.1 Both new and existing clients of Grand Capital, Ltd. can participate in the promotion.
2.2 To participate in the promotion, a client should verify his/her mobile phone and provide necessary documents to the organizer.

3. Promotion
3.1 In order to participate, go to your Private office and click "refer to a friend" button.
3.2 In the pop-up window, fill in the required fields (your friend's name and his/her email).
3.3 Create (or choose) a partner's account - it is where your commission will be deposited to.
3.4 If your friend registers in a 30-day period after the invitation had been sent, you will be getting a certain amount from his/her profitable trades, which is stated in the Agreement.
3.5 The number of friends invited to register with Grand Capital in one day cannot exceed 20 (twenty).

4. Claims
4.1 You can send all the inquiries/submit a claim, you can do it by emailing: [email protected]
4.2. All claims should include your first name and last name, the address of the participant, account number and complete description of the issue.

Tham gia ngay
Tiền thưởng cho PAMM
The first 20 PAMM Managers who apply will be able to receive 30%, 50% or 100% deposit bonus! Don’t miss your chance - claim it now!

1. General terms
1.1. The promotion is valid from June 1, 2015
1.2. The Company-organizer is GrandCapital.
1.3. The Company reserves the rights to change the promotion conditions and refuse to receive bonus.
1.4. The Company reserves the rights to cancel bonus.

2. Participants
2.1 The first 20 clients of Company who deposit PAMM account during promotion, can take part in the promotion.
2.2. Only verified users can participate in the promotion. For verification, you should upload the scan of your passport to Private Office. You should also verify your mobile number. The organizer reserves the right to require additional documents for verification.
2.3. Types of accounts involved in the promotion: PAMM.
2.4. Your account’s leverage can’t exceed 1:100.
2.5. To get the bonus you should refill your PAMM account during the promotion. Bonus size depends on amount of deposit:
30% for deposit up to $500
50% for deposit from$500 up to $1000
100% for deposit from $1000 up to $5000
2.6. Internal transfers aren’t equal to deposit.
2.7. Maximum summary bonus can’t be more than $20 000.
2.8. The employees of the Company and their families can’t participate in the promotion.
2.9. the participant should read these terms and follow these rules. Ignorance of the rules isn’t reason for the claim.
2.10. Other promotions of the Company aren’t applied to the account participating in this promotion.
2.11. Bonus goes to the account after other bonuses are canceled.

3. Application for the bonus

3.1. To receive the bonus you should apply for participation in Private Office.
3.2. Bonus funds will be available to the withdrawal after uploading scan of passport or another identity document.

4. Getting bonus

4.1. Bonus goes to an account automatically in case of the compliance with conditions of the order.
4.2. In case of withdrawal the bonus size decreases to amount equal withdrawal sum.
4.3. Internal transfers, commissions and other similar operations are equal to withdrawal.
4.4. Bonus funds are credited for 6 calendar months.
4.4.1. The Company reserves the right to refuse to grant bonus funds with no explanations.
4.5. On the trading account with the bonus funds is prohibited to trade through an anonymous proxy server. If the account with the bonus funds will connect with more than 5 different IP-addresses then the bonus will be canceled.
4.6. In case of fraud or suspicion of using scheme “bonus-hunting” the Company reserves the right to deduct or cancel all bonus funds without notice. As a basis for the revision of the results can be a lack of trading activity on the account.
4.7. For getting bonus, bonus size can’t exceed the account balance.

5. Claims
5.1. Claims for the shares may be directed to e-mail: [email protected].
5.2. All the claims must include first and last name, address, account number and detailed description of the claim.

Tham gia ngay
.
Until August 31, we will compensate the fee for the first 20 transactions on all CFD instruments.

1. General terms
1.1. The promotion is valid from June 1, 2015 to August 31, 2015.
1.2. The company-organizer is Grand Capital.
1.3. The company reserves the rights to change the promotional conditions.
1.4. The company reserves the rights to cancel bonus.
2. Participants
2.1. To participate you should register Private Office during promotions or early.
2.2. Types of account involved in promotion: Standard.
2.3. Instruments involved in promotion: CFD.
2.4. The participant gets full compensation of fee for the first 20 CFD transactions that is opened and closed during promotion.
3. Claims
3.1. Claims for the shares may be directed to e-mail: [email protected].
3.2. All the claims must include first and last name, address, account number and detailed description of the claim.

Tham gia ngay
Tùy chọn tiền thưởng chào mừng
Start trading Binary Options with Grand Capital today and receive our $50 no deposit welcome bonus!

Welcome Option
1. General terms
1.1. The promotion is valid indefinitely.
1.2. The company-organizer is Grand Capital.
1.3. The Company reserves the right to change the promotional conditions or refuse to receive a bonus.
1.4. The Company reserves the rights to cancel bonus.

2. The participants
2.1. To participate you should register Private Office during promotions or early.
2.2. Only verified users can participate in the promotion. For verification, you should upload the scan of your passport to Private Office. You should also verify your mobile number. The organizer reserves the right to require additional documents for identification.
2.3. Types of accounts involved in the promotion: Options.
2.4 Bonus is available for first 100 clients daily.
2.5.The participant should read these terms and follow it. Ignorance of rules isn’t reason for the claim.
2.6. Other promotions of the Company aren’t applied to the account participating in this promotion.

3. Application for the bonus and getting the bonus
3.1. To receive the bonus you should apply for the participation in Private Office.
3.2. Bonus goes to the account automatically in case of the compliance with conditions of this order. Bonus is issued once.
3.3. Bonus size is $50.
3.4. Bonus funds are credited for 6 months.
3.5. After this period bonus is deducted.
3.6. Funds on the account are divided into 2 parts – client’s own funds and bonus funds. The proportion between these parts will be used in further calculations and updates with every deposit or withdrawal.
3.7. Profit form bonus trading is distributed proportionally between client’s own funds and bonus funds.
3.8. In case of drawdown client’s own funds losses primarily.
3.9. While bonus works client can withdraw his own funds and profit from his own funds only, not a bonus or profit form bonus
3.10.If client declare off the bonus then bonus and profit from bonus are deducted.
3.11. Internal transfers, commission and other similar operations are equal to the withdrawal.
3.12. On the trading account with the bonus funds is prohibited to trade through an anonymous proxy server. If the account with the bonus funds will connect with more than 5 different IP-addresses then the bonus will be canceled.
3.13. Affiliate reward for the trading at bonus funds isn’t credited.

4. Transfer of a bonus to the property
4.1. For transfer the bonus to the property you must perform 40-fold of the amount of sum transferred to the property. For example, for transfer $10 to the property you should make a turnover in the amount of $400. The minimum amount of funds transferred to the property should be $ 15.
4.2. Commission for the first withdrawal is $10, internal transfer is equal to the withdrawal. Commission cannot be deducted from bonus funds.

5. Claims
5.1 Claims for the shares may be directed to e-mail: [email protected]
5.2 All the claims must include first and last name, address, account number and detailed description of the claim.

Giáng sinh Sprint
Contest “Sprint $5000” is: - The grand prize is $5000 - $2000 – 2nd place - $1000 – 3rd place - There are also 50 prizes worth $10 each reserved for participants who will take places from 4th to 53th. - All prize funds are available for withdrawal at any time with no hidden conditions applied.

Contest Terms and Conditions
1. General terms and conditions
1.1 Promotion “Sprint $5000” (hereinafter “The contest”) is held from 14th till 25st of December 2015.
1.2 The contest is organized by Grand Capital Ltd. (hereafter “The Company”)
1.3 Total prize fund is 8500USD.
1.4 Only real Standard accounts can be used to participate in the contest.
1.5 The minimum deposit amount required to participate is 100USD.

2. Participants
2.1 Both new and existing clients of Grand Capital Ltd. with real Standard accounts can participate in the contest.
2.2 Clients who have multiple accounts can only use a single account to participate in the contest.
2.3 Employees of Grand Capital Ltd. and their relatives cannot participate in the competition.
2.4 Clients who had previously claimed any bonus amount can also participate in the contest.
2.5 A participant must follow the Rules and read them carefully. The fact that the client doesn’t know the rules cannot be considered as a valid claim reason.

3. Participation in the contest
3.1 In order to participate, one has to open a Standard account or use one of the existing Standard accounts.
3.2 Personal data provided by the participant upon registration of a Standard account has to match the Documents uploaded in the Personal Cabinet, in accordance with the Regulation. If the data does not match, Grand Capital holds the right to disqualify the participant at any time.
3.3 To register go to the contest page located in your Private Office, create your contest username, choose the account you wish to use and confirm your participation.
3.4 After a successful contest registration procedure, participant’s client number is transferred to the company’s list of contest participants.
3.5 Contest registration is open during the whole period of contest duration – till 6 pm (GMT +3) 18.09.2015
3.6 You can follow the results in our online leaderboard.
3.7 If a client has a Personal Office, but does not have a Standard account, he/she can open a Standard account and register it in the contest.
3.8 If a client does not have a Personal Office with Grand Capital Ltd, he/she should register on the website. After that, access to Personal Office will be granted, where the client can open Standard account in order to participate in the contest.
3.9 It is forbidden to trade using same IP address for multiple Personal Offices, as well as using proxy servers for trading. If more that 5 (five) IP addresses (from different regions) will be used to log into and operate the same account, the account will be disqualified automatically.
3.10 The Company is obliged to ensure confidentiality of all the contest participants. Only contest usernames created by the participants upon contest registration will be published. The company reserves the right to use any information about winners (except the real names and account numbers) for advertising and marketing purposes in any media without the participants’ consent.

4. Dates of the contest
4.1. Contest duration is 2 weeks (10 working days).
4.2. The contest starts on 14.12.2015 at 00:01 AM (GMT +3). The contest ends on 25.12.2015 at 11:59 PM (GMT +3). The contest results will be available after 28st of December.

5. Contest account transactions
5.1. While performing any transaction participants must follow “The regulation of procession and effectuation of trading transactions” and affiliated documents.
5.2. Maximum leverage cannot be higher than 1:100.
5.3. Any assets can be traded in order to increase your rating (except shares of Russian and American companies: CFD STOCKS US, Russian STOCKS). Only closed trades at the moment of the contest expiration can be used to determine the final results. Open trades cannot be used for rating calculation.
5.4. There is no limit to the number of simultaneously open positions.
5.5. Maximum amount of open Lots is 25.
5.6. Multidirectional trading is prohibited.
5.7 If any malicious activity or actions that contradict with the terms and conditions of the contest or The Company’s regulations are detected, the participant associated with it will be disqualified.

6. The contest results
6.1 All the results of the contest will be published on the company’s website in an online rating (aka leaderboard) which updates every 2 hours. The results published on the website while the contest is still taking place cannot be considered final.
6.2 The three traders with the largest trading volume on the account will receive prized as follows:
$5000 – 1st place
$2000 – 2nd place
$1000 – 3rd place
There are also 50 prizes worth $10 each reserved for participants which would take places from 4th to 53th.
6.3 The prize funds can only be deposited to the real Standard account used to participate in the Contest. The trading volume on this account during its participation in the Contest should amount to no less than 1 (one) full lot.
6.4 Participants can withdraw prize funds at any time after they are deposited to the participant’s account
6.5 Final results of the contest will be determined in 3 (three) working days time upon the contest completion and will be published on the company’s website not later than 4 working days after the contest ends.
6.6 Prize funds will be deposited to the winners’ accounts in 4 (four) working days time after the final results are announced.
6.7 Prize funds are deposited according to the company’s exchange rate. If order to receive the prize funds the winner must request it through the Private Office.
In order to request the prize funds follow the instructions:
1.Go to your Private Office – Support – Create Ticket
In the title you should state:
Contest name, Contest dates, Your position in the rating.
2.In the Text field you will need to state:
Standard account number
Your Full name
For example:
Title: Contest “Sprint $5000”
1st place
Text: Account Standard №123123, Markus McKinsley
6.8 The winners are determined as following:
-To calculate the rating we use a Trade Volume, according to which the participants’ positions are calculated (the higher the volume, the higher participant’s position is).
-The Volume is calculated with the formula: V=N*(B+D/100), where
N – total number of Lots traded, B – account balance at the moment the contest starts, D – deposits made while the contest was going on.
Example: Participant’s Initial deposit was 200USD. During the round the following orders were opened: EURUSD – 1.6 Lots, USDCAD – 1.2 Lots. During the round the participant deposited additional $150 to the account. In this case, the final result will be calculated as following:
V=(1.6+1.2+2.1)*(200+150/100)=987,35 (the Volume will be shown in the rating)
6.9 If it is determined that the winner used fraud schemes to achieve the results, he/she will be disqualified and the prize funds will be given to the next participant in the rating.
6.10 The final results cannot and shall not be revised.

7. Claims
7.1 All claims, which arise during the contest regarding account transactions will be dealt with according to The regulation of procession and effectuation of trading transactions.
7.2 If the rating is boosted intentionally with abusing various system malfunctions or inaccuracy in the formulas or the Terms and conditions of the Contest, Grand Capital Ltd. has the right to issue a warning or disqualify the participant. Also, if any fraudulent behavior is detected, the Company has the right to disqualify such participant.
7.3 The disputes will be resolved based on common market practice.
7.4 All claims regarding the Contest can be sent to [email protected]
7.5 All the claims should contain the following information: Participant’s full name, Participant’s Residential Address, Account Number and Full description of the problem.

8. Force Majeure
8.1 The company can suspend or terminate the contest if a considerable amount of participants are put in unfair conditions compared to the remaining participants.
8.2 In the event of termination of the Contest, the company may resume it with the same participants (having saved their account at the time of suspension or restore the state of the accounts as it was at the beginning of the contest), or hold the registration again and the launch a new contest. Should such event occur, the company will notify the clients by announcement published on the website).
8.3 If the contest is not resumed and therefore, not completed, the results of the contest cannot be considered Final and cannot be a reason for awarding prizes.
8.4 The company holds the right to change the terms and conditions of the contest at any time.

Tham gia ngay
Bonus 200
200% Bonus
Probably the most generous offer out there! Receive up to 200% bonus with every deposit. —Bonus from 60% to 200% for every deposit; —For deposits over $100; —Standard and Swap Free accounts are eligible.

Terms of the offer "200% bonus"

1. General terms
1.1 The promotion runs from the 28th of September until the 30th of November 2020.
1.2 Grand Capital is the sole organizer of the promotion.
1.3 The organizer has the right to change the terms of the promotion, as well as the list and characteristics of the bonuses offered.
1.4 All promotion participants must carefully read the terms of the promotion and follow them. Ignorance of the promotion terms cannot serve as a valid reason when submitting a claim.
1.5 The organizer has the right to cancel the promotion at any time.

2. Participants
2.1 All clients of Grand Capital can take part in the promotion. That includes those who open a Grand Capital trading account during the term of the promotion.
2.2 Valid phone verification and submitted Identification Documents, as well as the confirmation of the residential address, are mandatory for the participation.
2.3 Types of the trading accounts that can take part in the promotion: Standard, Swap Free.
2.4 The leverage for the trading account that was chosen to participate in the promotion cannot exceed 1:100.
2.5 To receive a bonus, a client must deposit to their trading account during the term of the promotion. The client has the right to claim the bonus after each deposit. The bonus amount may be between 60% and 200% depending on the deposit amount, client’s account type and how long they have been trading with Grand Capital.
2.6 The term of the client’s trading in Grand Capital is calculated as the time difference between the registration of the Private Office and the date the request to claim the bonus is submitted. The deposit amount in USD is calculated according to the internal exchange rate of the Organizer at the moment the request to claim the bonus is submitted.
2.7 The bonus amount is calculated according to the following formula:

Account type

Basic bonus: +40%

Deposit amount

From $100 to $300 + 15%
From $300 to $500 + 25%
From $500 to $1,000 + 35 %
From $1,000 to $3,000 + 45 %
Over $3,000 + 60%

The term of trading with Grand Capital

—under half a year: +30%
—0.5–1.5 years: +40%
—1.5–2 years: +50%
—2–3 years: +70%
—over 3 years: +100%

2.8 The minimum deposit amount required to participate in the promotions is $100.
2.9 The maximum amount of the bonuses received cannot exceed 20 000 $
2.10 Employees of Grand Capital and their relatives cannot participate in the promotion.
2.11 Other Grand Capital promotions cannot be applied to the account participating in the “Individual bonus +200%” promotion.
2.12 If other bonuses/promotions have already been applied to the account that a client wishes to use to participate in the “Individual bonus +200%” promotion, the bonus can be granted only after all other promotions/bonuses had been deactivated. That only can be done after the client’s personal request and provided all the conditions of the promotion are met.
2.13 A bonus coefficient is set for the account participating in the promotion, according to the pp.2.7 (Bonus amount). The bonus coefficient is set at the time of the initial deposit.
2.14 For all consecutive deposits the bonus is granted automatically, in accordance with the account’s Bonus coefficient.
2.15 If the amounts of the consecutive deposits are larger than the initial deposit amount or at the moment of a consecutive deposit the client has reached a new level of the term of trading with the company, then the account’s Bonus coefficient is automatically recalculated upward, according to the pp 2.7 (Bonus amount).

3. Bonus request
3.1 To receive a bonus, a client must create a request in their Private Office or contact a personal manager.

5 Claiming the bonus

5.1 The request to claim the bonus is reviewed by the client support within 48 hours. The bonus is then granted to the client’s trading account.
5.2 The bonus funds are granted for 3 months only.
5.2.1. The company has the right to deny granting the bonus as well as deduct the bonus funds at any moment without providing reasons for such action.
5.3 The bonus will also be granted for all consequent deposits made before the end of the participation in the promotion. The bonuses will be granted in accordance with the pp 2.7.
5.4 It is forbidden to trade on the account associated with the promotion through an anonymous proxy server. If more than 5 (five) connections to the account from different IP addresses belonging to different regions are detected, the account can be disqualified and the bonus — annulled. If any concerns about the abuse of the promotion or a fraud arise, and/or falsification of the documents provided by the participant of the promotion is detected, the account can be disqualified and the client may be denied service. Insufficient trading activity on the account can also serve as a valid reason for the reconsideration of the result. For example, placement of a single large trade or several trades with a lower volume, that are placed approximately at the same time with similar prices, which is basically a split of a large trade into smaller trades. With an aim to prevent fraud and money laundering, the Company has the right to deduct the bonus funds or deny granting the bonus at any time without any prior notice.

6. Using the bonus funds
6.1 If a client makes a withdrawal before meeting the trading volume requirement (specified in Article 7.1), all bonus funds will be deducted from the account. Before the required trading volume is met, all funds on the trading account with a bonus present, including the profit, are divided into two parts: the client’s own funds and the company’s funds in accordance with the Personal funds coefficient.
6.2 Personal funds coefficient = Deposit / Deposit + Bonus.
6.3 If any suspicion of fraudulent activity concerning the bonus in a client’s trading strategy arises, the company has the right to correct the results of the trading activities. The part of the trading result, achieved by the involvement of the bonus funds in trading will be annulled.
6.4 Internal transfers, commission payouts, and other non-trading transactions equal deposit/withdrawal transactions.
7 Making the bonus funds withdrawable
7.1 With active trading the bonus funds gradually become the client’s property. For that, a client needs to place trades and for every closed 1 full Lot, a client can claim $3. The trading volume required to make all the bonus funds withdrawable is calculated according to the formula: Bonus amount / $3.
7.2 The withdrawal request is placed in no particular form via email or through the Personal Office upon the end of the bonus term or at the moment of the bonus cancellation.
7.3 The bonus funds cannot be claimed partially.
7.4 The following trading instruments are considered in the calculations: FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT.
7.5 The subject of the request must be: “Individual bonus +200%” – make the bonus withdrawable”, the trading account and the client’s full name.
8 Claims
8.1 All claims may be forwarded to [email protected].
8.2 All claims must contain a full name, the exact residential address, account number and a thorough description of the problem.

Claim bonus
To the Moon
Nhận SERENITY token miễn phí để giao dịch trên tài khoản ECN Prime và/hoặc Standard! - Chương trình khuyến mãi có hiệu lực đến ngày 15/02/2018 - Đặt ít nhất 3 giao dịch (liên quan đến bất kỳ tiền ảo nào) trên ECN Prime hoặc ít nhất 5 giao dịch (liên quan đến bất kỳ tài sản nào trừ Cổ phiếu CFD) trên Tài khoản Standard. - SERENITY token có thể được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ nền tảng Tài chính Serenity hoặc được bán trên sàn giao dịch sau khi ICO kết thúc. Giá danh nghĩa của 1 token là 0,1 ETH.

Điều khoản và điều kiện chương trình "To the Moon"

1 Điều khoản chung

1.1 Chương trình khuyến mãi có hiệu lực đến ngày 15/02/2018

1.2 Cuộc thi được tổ chức bởi Grand Capital Ltd. và Serenity Financial, sau đây gọi là Ban tổ chức.

1.3 Các Nhà tổ chức có quyền thay đổi các quy định của chương trình bất cứ lúc nào.

1.4 Các Nhà tổ chức có quyền hủy khuyến mãi bất cứ lúc nào

1.5 Tất cả các giao dịch được đặt lệnh trong khoảng từ 15 tháng 12 2017 đến 15/02/2018 được tham gia vào chương trình khuyến mãi

1.6 Các loại tài khoản giao dịch đủ điều kiện để tham gia vào chương trình khuyến mại là tài khoản Standard và ECN Prime

2 Thành phần tham gia

2.1 Tất cả các khách hàng của Grand Capital đều có thể tham gia vào chương trình khuyến mại, bao gồm cả những người mở tài khoản trong suốt chương trình khuyến mãi

2.2 Nhân viên của Ban Tổ chức và người thân của họ không thể tham gia vào chương trình khuyến mãi

2.3. Các tài khoản có quỹ tiền thưởng không thể tham gia vào chương trình khuyến mãi

2.4. Cần xác minh số điện thoại, ID và địa chỉ cư trú để tham gia chương trình khuyến mãi

2.5 Thông tin cá nhân được cung cấp khi đăng ký tài khoản phải tương tự như trong các tài liệu ID được tải lên trong Văn phòng cá nhân của người tham gia

2.6 Người tham gia phải đọc kỹ và làm theo các quy định của chương trình. Sự thiếu hiểu biết của các quy định không thể xem như là điều hợp lệ khi gửi khiếu nại

3. Chương trình khuyến mãi

3.1 Để nhận được 1 SERENITY token, người tham gia phải có ít nhất 3 giao dịch với bất kỳ đồng tiền ảo nào trên tài khoản ECN Prime hoặc ít nhất 5 giao dịch với bất kỳ tài sản nào (ngoại trừ chứng khoán CFD) trên tài khoản Standard

3.3 Đối với tài khoản ECN Prime, khối lượng giao dịch không dưới 10 000 USD. Để nhận được 1 token với giao dịch trên tài khoản Standard, khối lượng giao dịch ít hơn 3 Lots.

3.4 Xin lưu ý rằng để nhận được token, bạn cần đăng ảnh chụp màn hình của bất kỳ giao dịch nào trong tài khoản Twitter, Facebook hoặc Vkontakte với hashtags #tothemoon, #icoserenity, #grandcapital_bestecn.

3.5 Nếu số lượng giao dịch vượt quá 3 giao dịch trên tài khoản ECN Prime hoặc 5 giao dịch của tài khoản Standard, chỉ cần một ảnh chụp màn hình được công khai trên tài khoản mạng xã hội là đủ.

3.6 Nghiêm cấm việc gọi là "giao dịch ngược" trên tài khoản

3.7 Nghiêm cấm việc mua bán máy chủ proxy anonymus. Nếu có hơn 5 loging tài khoản từ các địa chỉ IP khác nhau thuộc các khu vực khác nhau và / hoặc các quốc gia được phát hiện, người tham gia sẽ bị loại. Nếu phát hiện có nghi ngờ lạm dụng các quy tắc, gian lận hoặc tài liệu giả mạo được phát hiện, người tham gia đó sẽ bị từ chối dịch vụ.

4 SERENITY tokens

4.1 Khi tất cả các điều kiện đều được đáp ứng, hãy gửi email cho đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi tại [email protected] với liên kết đến bài viết trên mạng xã hội của bạn, số tài khoản của bạn và số tiền tương ứng sẽ được cấp cho ví tiền Ethereum của bạn.

Vui lòng đợi tối đa 5 ngày làm việc để các token được chuyển đến bạn

4.3 Số token tối đa được phân bổ cho chương trình là 2 000 (200ETH ~ 100 000 USD).

5. Khiếu nại

5.1 Tất cả các khiếu nại phải được gửi qua email tại [email protected]

5.2 Tất cả các yêu cầu phải bao gồm: tên, họ, địa chỉ cư trú của người tham gia và số tài khoản cùng với bản mô tả của vấn đề cần khiếu nại

Tham gia ngay
.
Впервые! Бездепозитный бонус в разы больше, чем предлагают другие брокеры.
- $100 на 30 календарных дней для настоящей торговли на рынке;
- не требуется стартовый депозит;
- выводимая прибыль .
Инструкция по получению бездепозитного бонуса $100

1. Общие положения
1.1 Акция действует бессрочно. Об окончании акции будет объявлено отдельно.
1.2 Организатором акции является компания Grand Capital.
1.3 Организатор оставляет за собой право изменить условия акции, а также перечень и характеристики бонусов.
1.4 Организатор может аннулировать акцию в любое время.

2. Участники
2.1 Участниками акции могут стать все клиенты компании, а также те, кто откроет счет в период проведения акции.
2.2 Участвовать в акции могут только верифицированные пользователи. Для верификации необходимо предоставить скан паспорта участника, загрузив его в Личном кабинете, а также верифицировать мобильный телефон участника. Организатор оставляет за собой право в требовании у участника акции дополнительных документов для идентификации личности и адреса его проживания.
2.3 Виды торговых счетов участвующих в акции: счет Welcome bonus $100 с торговыми условиями, аналогичными счету Standard.
2.4 На счете, участвующем в акции, кредитное плечо не может превышать 1:100.
2.5 В акции не могут участвовать сотрудники компании-организатора, их родственники.
2.6 Участник акции обязан руководствоваться данными правилами, которые должны быть им внимательно прочитаны. Незнание правил акции не может служить аргументом при подаче претензии.
2.7 На счет, участвующий в акции, не распространяются другие акции компании.
2.8 Участником акции может быть только физическое лицо.
2.9 Ввод, вывод и внутренний перевод на бонусном счете невозможны.
3. Оформление заявки на бонус
3.1 Для подключения бонуса необходимо в Личном кабинете подать заявку на участие в акции. На странице Акции и бонусы необходимо нажать кнопку "Получить бонус" и следовать инструкциям.

4. Получение бонуса
4.1 Бонус начисляется на счет автоматически при выполнении всех условий регламента.
4.2 Бонус выдается единоразово. Повторное получение бонуса невозможно.
4.3 Бонусные средства начисляются на счет сроком на 30 календарных дней.
4.4 По истечении данного срока бонус списывается, открытые позиции закрываются.
4.5 После списания 100 долларов бонусных средств на торговом счёте остаётся только полученная за 30 дней прибыль, и он преобразуется в реальный счёт типа "Standard" или "Micro".
4.5.1 Тип счета зависит от суммы профита.
4.5.2 Профит размером 100$ и более преобразует бонусный счёт в счет типа "Standard".
4.5.3 Профит размером менее 100$ преобразует бонусный счёт в счет типа "Micro".
4.6 Кредитное плечо на счете не может превышать 1:100.
4.7 Счет не может участвовать в сервисе инвестирования, т.е. становиться управляющим или инвестором.
4.8 Для активации реального счета необходимо в течение 30-и календарных дней произвести пополнение счета на сумму равную или большую полученного профита на бонусном счете, но не менее минимальной суммы необходимой для первого пополнения счета.
4.9 При отсутствии пополнения профит со счета списывается.
4.10 Профит, полученный на бонусном счете, доступен для вывода после совершения объема торговых операций на реальном счете из расчета 1 лот (100 лотов на счете типа Micro) на $3 профита.
4.10.1 В расчетах учитываются торговые инструменты типа FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT 2
4.11 Для перевода бонусных средств в собственность необходимо подать заявку. В сообщении укажите тему «$100 - бездепозитный бонус» – перевод бонуса в собственность», номер торгового счета, фамилию, имя, отчество. Заявка подается в свободной форме по электронной почте или через личный кабинет.
4.12 Частичный вывод профита невозможен.
4.13 Получение бонуса и/или торговля на бонусные средства на разных бонусных счетах с одного IP-адреса запрещена.
4.14 На торговом счете, на который зачислен бонус по настоящей акции, запрещается вести торговлю через анонимный прокси-сервер. При обнаружении более пяти подключений к счету с разных IP-адресов, принадлежащим к разным регионам России и/или других стран, счет может быть дисквалифицирован от начисленного бонуса. При возникновении любых подозрений в злоупотреблениях настоящей бонусной акцией, мошенничестве, а также при выявлении подлога или подделки предоставляемых документов участником акции, счет может быть дисквалифицирован от начисленного бонуса, а клиенту может быть отказано в обслуживании.
4.15 На бонусных средствах запрещена разнонаправленная торговля. Компания оставляет за собой право аннулировать бонус и часть прибыли, полученной в результате торговли из расчета пропорционального соотношения собственных средств клиента к профиту, полученному на бонусном счете, в случае нарушения данного пункта правил.
4.16 Партнерская комиссия за торговлю на бонусные $100 не начисляется.
4.17 Бонусные средства являются собственностью компании.
4.18 При торговле, в первую очередь, используются собственные средства клиента.
4.19 При выводе/внутреннем переводе средств со счета до совершения полного объема торговых операций, размер которых указан в п.4.10, полученная на бонусном счете прибыль списывается досрочно.

5. Претензии
5.1 Претензии по акции могут быть направлены на email: [email protected]
5.2 Все претензии по акции должны содержать: имя и фамилию, точный адрес участника, номер счета, а также подробное описание претензии.

Tập hợp đội hình World Cup của bạn
Giành cúp Grand Capital 2018, kiếm điểm dựa trên hiệu suất của các cầu thủ và đổi điểm để lấy giải thưởng! - Chương trình diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 7. - Tất cả khách hàng đã đăng ký của Grand Capital đều có thể tham gia chương trình - Để tham gia, hãy chọn cầu thủ, tạo tên cho đội của bạn và đăng ký đội của bạn cho cuộc thi.

Điều khoản chung:

1. Chương trình khuyến mại "Tập hợp đội hình World Cup của bạn" được tổ chức bởi Grand Capital.
2. Chương trình khuyến mãi có hiệu lực từ ngày 14 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2018
3. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia chương trình khuyến mãi.

4. Để tham gia, bạn phải là khách hàng đã đăng ký của Grand Capital.
5. Một khách hàng chỉ có thể thiết lập một đội cho chương trình khuyến mãi.
6. Các đội phải được đăng ký trước ngày 15 tháng 7 năm 2018.
7. Tất cả các đội và kết quả có sẵn trong bảng xếp hạng.
8. Công ty có quyền hủy bỏ khuyến mãi hoặc từ chối tham gia mà không cung cấp bất kỳ lý do gì.
9. Khi phát hiện bất kỳ hoạt động gian lận nào trên một phần của khách hàng, công ty có quyền loại bỏ khách hàng đó.
10. Công ty có quyền từ chối phần thưởng cho khách hàng nếu có bất kỳ lo ngại nào về việc lạm dụng quy tắc hoặc gian lận phát sinh.
Làm thế nào để tham gia
1. Đăng ký tại Grand Capital
2. Thiết lập đội của bạn. Chọn một cầu thủ từ mỗi thể loại. Chọn tên và quốc gia cho đội của bạn.
3. Đăng ký đội của bạn cho World Cup.
4. Theo dõi kết quả
Điểm
1. Điểm được cấp cho mỗi hoạt động của cầu thủ theo bảng sau:
2. Tất cả các điểm được cấp và hiển thị trong bảng xếp hạng trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc mỗi trận đấu.
3. Vị trí của mỗi người tham gia được hiển thị trong bảng xếp hạng cuộc thi
4. Nếu đội được đăng ký sau khi bắt đầu chung kết, người tham gia không thể yêu cầu điểm cho các trận đấu đã kết thúc. Điểm được tính toán chỉ sau khi đội được đăng ký. Tuy nhiên, những người tham gia có thể yêu cầu cộng điểm một phần cho các trận đã kết thúc. Để làm điều đó, họ cần phải gửi tiền vào bất kỳ tài khoản giao dịch Grand Capital nào với số tiền bắt đầu từ 100 đô la. Điểm sẽ được cấp khi gửi tiền. Điểm được tính là mức trung bình hiện tại trong số tất cả những người tham gia.
Người chiến thắng

Thay người

1. Tất cả các đội đã được đăng ký cho đến ngày 25 tháng 6, có thể thêm 4 cầu thủ mới vào đội của mình trước 8 giờ tối (UTC) ngày 28 tháng 6.

2. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 6, bạn sẽ có thể thực hiện thay người. Tổng số lần thay người trước mỗi giai đoạn có thể lên đến 4 người.

3. Bạn có thể thay bất cứ cầu thủ nào.

Thay người có sẵn theo lịch:

Từ 29/06 đến 14h ngày 30/06 (giờ UCT)

Từ 04/07 đến 14h ngày 06/07 (giờ UCT)

Từ 08/07 đến 18h ngày 10/07 (giờ UCT)

Từ 12/07 đến 14h ngày 14/07 (giờ UCT)

4. Điểm kiếm được bởi các cầu thủ được thay ra sẽ được giữ nguyên.

5. Điểm của các cầu thủ mới được thay vào sẽ không được cộng cho các trận đấu diễn ra trước khi bạn thay người.

6. Điểm cho các trận đấu trước đó sẽ được cộng theo điều 4 trong quy định của chương trình.

1. Quỹ giải thưởng được phân phối giữa các người chơi giành vị trí thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 tương ứng với số điểm được cấp dựa trên kết quả của World Cup 2018.
2. Tất cả các khách hàng của công ty có thể cạnh tranh cho các vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba.
3. Những người tham gia giành hạng 1, 2 và 3 sẽ nhận các giải 1, 2 và 3 ngay cả khi họ không có tài khoản thực tại Grand Capital.
4. Nếu hai hoặc nhiều đội có cùng số điểm, người tham gia có khoản tiền gửi cao nhất trên tài khoản của họ sẽ được chọn là người chiến thắng.
Giải thưởng:
"Giải nhất: Cúp, áo choàng, áo phông.
Giải nhì: Cup, áo phông và cốc.
Giải ba: Cúp và áo phông."

Giải thưởng

1. Người tham gia có thể đổi điểm của mình để lấy các phần thưởng ở các mục A, B và C

Mục A
Áo choàng - 85 điểm
Áo thun - 80 điểm

Mục B
Tiền thưởng 1000USD - 65 điểm
Tiền thưởng 500USD - 60 điểm
Cốc - 75 điểm

Mục C
Tiền thưởng 200USD - 40 điểm
Giảm giá robot giao dịch - 20 điểm

*Bonus funds trading terms

2. Các khách hàng gửi tiền ít nhất 500USD vào tài khoản của mình tại Grand Capital trong suốt thời gian diễn ra chương trình từ 15 đến 31/07/2018 sẽ có thể đổi điểm lấy các giải thưởng ở bất cứ mục nào. Lưu ý rằng khách hàng chỉ có thể chọn 1 giải thưởng ở mục A và không giới hạn số lượng giải thưởng ở các mục B và C.

3. Các khách hàng gửi tiền ít nhất 100USD vào tài khoản của mình tại Grand Capital trong suốt thời gian diễn ra chương trình từ 15 đến 31/07/2018 sẽ có thể đổi điểm lấy các giải thưởng ở mục B hoặc C.

4. Các khách hàng gửi tiền ít hơn 100USD vào tài khoản của mình tại Grand Capital trong suốt thời gian diễn ra chương trình từ 15 đến 31/07/2018 hoặc không gửi tiền sẽ có thể đổi điểm lấy các giải thưởng ở mục C.

Cách đổi điểm thưởng
1. Tất cả các điểm tích lũy có thể được đổi để nhận giải thưởng.
2. Các điểm có thể được đổi cho các giải thưởng từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7.
3. Để đổi điểm của bạn lấy các phần thưởng, tới mục "Giải thưởng" trên trang của chương trình khuyến mại. Chọn một giải thưởng và gửi yêu cầu.
4. Các yêu cầu đổi thưởng phải được gửi không muộn hơn ngày 31 tháng 7 năm 2018.

Khiếu nại
6.1 Tất cả các khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mãi này có thể được chuyển đến [email protected]
6.2 Tất cả các khiếu nại phải có tên đầy đủ, địa chỉ cư trú của người tham gia, số tài khoản, tên đội và mô tả kỹ lưỡng về khiếu nại.

Yêu cầu phần thưởng
Tặng áo thun khi giao dịch!
Giao dịch với Grand Capital và nhận miễn phí áo thun có thương hiệu!

1 Điều khoản chung

1.1 Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 năm 2018.

1.2 Chương trình khuyến mại không có thời gian kết thúc. Sẽ có thông báo trong trường hợp ngừng chương trình.

1.3 Nhà tổ chức chương trình là Grand Capital.

1.4 Nhà tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản của chương trình khuyến mãi.

1.5 Người tổ chức có quyền hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào.

2 Thành phần tham gia

2.1 Bất kỳ khách hàng nào của Grand Capital từ Việt Nam thực hiện gửi tiền trong thời gian khuyến mại đều có thể tham gia chương trình.

3 Làm thế nào để tham gia

3.1 Có một khoản tiền gửi một lần tối thiểu là 500 đô la và tổng số hoạt động giao dịch ít nhất là 1 lot là điều kiện tiên quyết cần thiết để nhận được áo thun hoặc áo phông.

3.2 Người tham gia phải gửi tiền vào tài khoản của họ sau ngày 27 tháng 6 năm 2018.

3.3 Chỉ các tài khoản Standard và Swap Free mới đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi.

3.4 Để nhận được một áo thun hãy gửi yêu cầu tới [email protected].

3.5 Tất cả những người tham gia chương trình khuyến mãi phải đọc và tuân theo các quy tắc hiện hành. Sự thiếu hiểu biết về các quy tắc khuyến mãi không thể được coi là một cơ sở hợp lệ khi nộp đơn khiếu nại.

4 Khiếu nại

4.1 Các khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mãi có thể được chuyển đến [email protected]

4.2 Tất cả các khiếu nại phải chứa họ tên đầy đủ, địa chỉ cư trú, ID tài khoản và mô tả chi tiết vấn đề gặp phải.

Tham gia ngay
Tiền thưởng chào mừng  $25
Thưởng 25USD
Thưởng chào mừng 25USD - cách tốt nhất để bắt đầu giao dịch Forex Tuyệt vời cho người mới làm quen Tất cả lợi nhuận nhận được từ giao dịch các quỹ tiền thưởng đều được rút tự do Có thể được sử dụng trong sáu tháng sau khi nhận được tiền thưởng

1 Điều khoản và điều kiện chung
1.1 Chương trình khuyến mãi bắt đầu vào ngày 12 tháng 10 năm 2018. Kết thúc chương trình khuyến mãi sẽ được công bố.
1.2 Nhà tổ chức chương trình khuyến mãi là công ty Grand Capital.
1.3 Nhà tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi, cũng như danh sách và thông số kỹ thuật của tiền thưởng.
1.4 Nhà tổ chức có quyền hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào.

2 Thành phần tham gia
2.1 Tất cả khách hàng mới đăng ký Văn phòng Cá nhân trên trang web Grand Capital trong thời gian khuyến mại đều đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi.
2.2 Yêu cầu xác minh điện thoại để tham gia chương trình khuyến mãi. Nhà tổ chức có quyền yêu cầu các tài liệu bổ sung từ người tham gia để xác thực.
2.3 Tài khoản “Micro” đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi.
2.4 Đòn bẩy tối đa có sẵn cho các tài khoản tham gia là 1:100.
2.5 Nhân viên của nhà tổ chức và người thân của họ bị cấm tham gia chương trình khuyến mãi.
2.6 Trước khi yêu cầu tiền thưởng, tất cả những người tham gia phải đọc các quy định của chương trình khuyến mãi. Sự thiếu hiểu biết về các quy tắc không thể là lý do khi gửi khiếu nại.
2.7 Không thể sử dụng tài khoản tham gia chương trình khuyến mãi để tham gia các chương trình khuyến mãi và tiền thưởng khác của công ty.
2.8 Bạn có thể yêu cầu ""Tiền thưởng 25USD"" cho một tài khoản nhất định chỉ sau khi tất cả các khoản tiền thưởng và khuyến mãi khác đã được vô hiệu hóa trên tài khoản đó. Nó có thể được thực hiện bằng cách gửi một yêu cầu cung cấp tất cả các điều kiện khác để tham gia vào chương trình khuyến mãi hiện tại được đáp ứng.
2.9 Chỉ một cá nhân riêng có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi.
2.10 Tiền gửi và chuyển khoản nội bộ không có sẵn trên tài khoản thưởng.

3 Yêu cầu tiền thưởng
3.1 Để yêu cầu tiền thưởng, khách hàng phải đăng ký một Văn phòng Cá nhân và gửi yêu cầu tham gia chương trình khuyến mãi. Nhấp vào nút ""Nhận tiền thưởng"" trong tab Tiền thưởng trong Văn phòng Cá nhân của bạn.

4 Nhận tiền thưởng
4.1 Tiền thưởng được chuyển tự động sau khi đăng ký và xác minh số điện thoại
4.2 Tiền thưởng chỉ được cấp một lần. Tiền thưởng không thể được cấp nhiều lần.

5 Nhận lợi nhuận
5.1 Lợi nhuận thu được từ giao dịch tiền thưởng sẽ có sẵn để rút sau khi tổng số tiền hoạt động giao dịch bằng ít nhất 250 microlots.
5.2 Tiền thưởng được chuyển từ tài khoản ngay sau lần rút tiền đầu tiên. Nếu bất kỳ khoản lợi nhuận nào còn lại trên tài khoản, nó cũng sẽ được chuyển.
5.3 Ngay sau khi lợi nhuận được rút, tài khoản Tiền thưởng của bạn sẽ trở thành tài khoản thực. Điều đó có nghĩa là các hoạt động giao dịch trên tài khoản này sẽ được thực hiện theo Quy chế hoạt động giao dịch, trong khi tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền theo Quy chế hoạt động phi thương mại.
5.4 Số tiền tối đa có thể rút từ tài khoản thưởng “Micro” là 50USD.
5.5 Quỹ tiền thưởng được cấp trong thời gian 6 tháng.
5.6 Sau thời gian này, tiền thưởng và hoa hồng rút tiền đầu tiên của bạn được khấu trừ từ tài khoản của bạn (xem 5.8).
5.7 Giao dịch qua một máy chủ proxy ẩn danh bị cấm với chương trình “Thưởng 25USD”. Nếu tài khoản được truy cập từ ít nhất 5 địa chỉ IP khác nhau, số tiền thưởng và tất cả lợi nhuận đã nhận sẽ được trừ vào tài khoản. Nếu bất kỳ hình thức lạm dụng quảng cáo hoặc gian lận nào bị nghi ngờ hoặc nếu tài liệu do người dùng gửi là giả mạo, tất cả tiền thưởng và lợi nhuận nhận được sẽ được khấu trừ và khách hàng sẽ bị từ chối dịch vụ.
5.8 Hoa hồng rút tiền đầu tiên từ tài khoản tiền thưởng là 25USD. Không thể khấu trừ hoa hồng bằng tiền thưởng. Tất cả các lần rút tiền trong tương lai sẽ được xử lý theo Quy chế xử lý và thực hiện các hoạt động phi thương mại.
5.9 Hoa hồng đối tác không được trao cho giao dịch tiền thưởng.

6 Khiếu nại
6.1 Tất cả các khiếu nại nên được chuyển đến [email protected]
6.2 Tất cả các khiếu nại phải có tên đầy đủ, địa chỉ cư trú chính xác, số tài khoản và mô tả kỹ lưỡng vấn đề.

VIP
VIP
Chúng tôi cung cấp dịch vụ cao cấp cho khách hàng lựa chọn giao dịch tích cực với khối lượng lớn. Khi tổng số dư tài khoản của bạn đạt 50.000 EUR/USD, bạn sẽ nhận được cấp độ VIP* và có quyền truy cập vào các lợi ích độc quyền mà Grand Capital cung cấp. Tìm hiểu chi tiết hơn từ người quản lý của bạn.

—Người quản lý cá nhân của bạn sẵn sàng trả lời bất cứ yêu cầu bạn vào bất kể lúc nào
—Thắc mắc của bạn đều được trả lời đầu tiên không cần xếp hàng thông qua dòng VIP dành riêng cho bạn
—Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền gửi và phí rút tiền của bạn (với điều kiện là một số yêu cầu được đáp ứng)
—Chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng danh mục đầu tư cá nhân của bạn theo sở thích của bạn.
—Yêu cầu tín dụng cho một số tiền không quá 000, trong 5 ngày. Sau khi yêu cầu được gửi, bộ phận tài chính GC sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong vòng 24 giờ tới. Lượng tín dụng không được vượt quá 30 % của số dư tài khoản của bạn.
—Các khóa đào tạo và tư vấn với các nhà phân tích tài chính miễn phí

Tìm hiểu thêm
Tiền gửi miễn phí hoa hồng
Tiền gửi miễn phí hoa hồng
Các hệ thống thanh toán mà bạn sử dụng để gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình sẽ mất phí cho việc thực hiện các hoạt động tài chính. Trung bình, họ có khoảng 2 - 10% tổng số tiền trở lên. Chúng tôi tại Grand Capital luôn cố gắng tạo điều kiện giao dịch tốt hơn cho khách hàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi hoàn tiền hoa hồng cho tất cả các hệ thống thanh toán* và trả lại phần chênh lệch cho tài khoản giao dịch của khách hàng.

—Tiền gửi của bất kỳ số tiền nào đều được miễn phí hoa hồng.
—Hoa hồng của tất cả các hệ thống thanh toán được hoàn trả (ngoại trừ blockchain, ngân hàng và chuyển khoản ngân hàng).
—Hoàn tiền được ghi có vào tài khoản giao dịch của khách hàng cùng với khoản tiền gửi.
—Số tiền hoa hồng được tính toán và chuyển tự động.
—Chương trình khuyến mãi có giá trị vô thời hạn.
—Khách hàng từ bất kỳ quốc gia nào cũng có thể tham gia chương trình khuyến mãi.
—Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi này có thể được tìm thấy trong quy định NTO.

Nạp tiền
Tiền gửi miễn phí hoa hồng
Tiền gửi miễn phí hoa hồng
Các hệ thống thanh toán mà bạn sử dụng để gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình sẽ mất phí cho việc thực hiện các hoạt động tài chính. Trung bình, họ có khoảng 2 - 10% tổng số tiền trở lên. Chúng tôi tại Grand Capital luôn cố gắng tạo điều kiện giao dịch tốt hơn cho khách hàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi hoàn tiền hoa hồng cho tất cả các hệ thống thanh toán* và trả lại phần chênh lệch cho tài khoản giao dịch của khách hàng.

—Tiền gửi của bất kỳ số tiền nào đều được miễn phí hoa hồng.
—Miễn phí khi nạp tiền vào bất kỳ tài khoản giao dịch nào (Standard, Classic, Micro, ECN Prime, MT5 Prime).
—Hoa hồng của tất cả các hệ thống thanh toán *được hoàn trả.
—Hoàn tiền được ghi có vào tài khoản giao dịch của khách hàng cùng với khoản tiền gửi.
—Số tiền hoa hồng được tính toán và chuyển tự động.
—Chương trình khuyến mãi có giá trị vô thời hạn.
—Khách hàng từ bất kỳ quốc gia nào cũng có thể tham gia chương trình khuyến mãi.

Tìm hiểu thêm ...
Best Runner
Best Runner
Bạn đã bao giờ tham gia các cuộc thi chạy đường dài chưa? Nếu chưa, chúng tôi mời bạn tham gia ngay bây giờ! Grand Capital ra mắt cuộc thi cho danh hiệu trader thành công nhất. Sau một tháng thi đấu, chúng tôi sẽ tìm và trao thưởng một cách hào phóng cho người chơi giỏi nhất trong bộ môn "giao dịch". Bạn không cần phải làm điều gì đặc biệt để tham gia cuộc thi: chỉ cần giao dịch trên tài khoản của bạn và gửi cho chúng tôi một yêu cầu. Trader có tỷ lệ lợi nhuận cao nhất trên tổng số tiền gửi trong suốt cuộc thi sẽ nhận được iPhone XS 64 GB từ Grand Capital, vị trí thứ hai sẽ nhận được iPhone X 64 GB và 03 trader ở vị trí thứ ba sẽ nhận được $100 vào tài khoản giao dịch của mình.

Thể lệ cuộc thi:

1. Tạo một tài khoản Standard mới;
2. Gửi tiền ít nhất $300;
3. Để đăng ký cuộc thi, hãy gửi yêu cầu đến [email protected] từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 năm 2019. Email phải chứa họ tên đầy đủ của bạn, ID tài khoản, số điện thoại và tên của cuộc thi: "Best Runner";
4. Giao dịch trong một tháng, từ ngày 16 tháng 9 năm 2019 đến ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Điều kiện nhận giải thưởng:

— Khối lượng giao dịch phải có ít nhất 10 lot;
— Vốn đầu tư ban đầu phải có ít nhất $300, có thể gửi vào nhiều hơn trong thời gian diễn ra cuộc thi;
— Không thể rút tiền từ các tài khoản trong cuộc thi;
— Chỉ có các lệnh có chênh lệch giữa giá mở và giá đóng ít nhất 10 pips mới được tính vào tài khoản.

Người chiến thắng được xác định theo tỷ lệ lợi nhuận trên tổng số tiền của tất cả các khoản tiền gửi trong suốt cuộc thi. Nếu hai đối thủ cạnh tranh có cùng tỷ lệ, chúng tôi sẽ xem xét sự khác biệt về khối lượng giao dịch.

Nhận giải thưởng:

— Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trên vn.grandcapital.net;
— Những người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng trong ba ngày kể từ khi công bố kết quả;
— Các giải thưởng dành cho vị trí thứ nhất và thứ hai sẽ được gửi đến địa chỉ của người chiến thắng
— Giải thưởng dành cho vị trí thứ ba sẽ được chuyển trực tiếp đến tài khoản người chiến thắng
— Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật thường xuyên trên Facebook.

Tìm hiểu thêm
Tiền thưởng
Tiền thưởng
Probably the most generous offer out there! Receive up to 200% bonus with every deposit. —Bonus from 60% to 200% for every deposit; —For deposits over $100; —Standard and Swap Free accounts are eligible.

Terms of the offer "200% bonus"

1. General terms
1.1 The promotion runs from the 28th of September until the 30th of November 2020.
1.2 Grand Capital is the sole organizer of the promotion.
1.3 The organizer has the right to change the terms of the promotion, as well as the list and characteristics of the bonuses offered.
1.4 All promotion participants must carefully read the terms of the promotion and follow them. Ignorance of the promotion terms cannot serve as a valid reason when submitting a claim.
1.5 The organizer has the right to cancel the promotion at any time.

2. Participants
2.1 All clients of Grand Capital can take part in the promotion. That includes those who open a Grand Capital trading account during the term of the promotion.
2.2 Valid phone verification and submitted Identification Documents, as well as the confirmation of the residential address, are mandatory for the participation.
2.3 Types of the trading accounts that can take part in the promotion: Standard, Swap Free.
2.4 The leverage for the trading account that was chosen to participate in the promotion cannot exceed 1:100.
2.5 To receive a bonus, a client must deposit to their trading account during the term of the promotion. The client has the right to claim the bonus after each deposit. The bonus amount may be between 60% and 200% depending on the deposit amount, client’s account type and how long they have been trading with Grand Capital.
2.6 The term of the client’s trading in Grand Capital is calculated as the time difference between the registration of the Private Office and the date the request to claim the bonus is submitted. The deposit amount in USD is calculated according to the internal exchange rate of the Organizer at the moment the request to claim the bonus is submitted.
2.7 The bonus amount is calculated according to the following formula:

Account type

Basic bonus: +40%

Deposit amount

From $100 to $300 + 15%
From $300 to $500 + 25%
From $500 to $1,000 + 35 %
From $1,000 to $3,000 + 45 %
Over $3,000 + 60%

The term of trading with Grand Capital

—under half a year: +30%
—0.5–1.5 years: +40%
—1.5–2 years: +50%
—2–3 years: +70%
—over 3 years: +100%

2.8 The minimum deposit amount required to participate in the promotions is $100.
2.9 The maximum amount of the bonuses received cannot exceed 20 000 $
2.10 Employees of Grand Capital and their relatives cannot participate in the promotion.
2.11 Other Grand Capital promotions cannot be applied to the account participating in the “Individual bonus +200%” promotion.
2.12 If other bonuses/promotions have already been applied to the account that a client wishes to use to participate in the “Individual bonus +200%” promotion, the bonus can be granted only after all other promotions/bonuses had been deactivated. That only can be done after the client’s personal request and provided all the conditions of the promotion are met.
2.13 A bonus coefficient is set for the account participating in the promotion, according to the pp.2.7 (Bonus amount). The bonus coefficient is set at the time of the initial deposit.
2.14 For all consecutive deposits the bonus is granted automatically, in accordance with the account’s Bonus coefficient.
2.15 If the amounts of the consecutive deposits are larger than the initial deposit amount or at the moment of a consecutive deposit the client has reached a new level of the term of trading with the company, then the account’s Bonus coefficient is automatically recalculated upward, according to the pp 2.7 (Bonus amount).

3. Bonus request
3.1 To receive a bonus, a client must create a request in their Private Office or contact a personal manager.

5 Claiming the bonus

5.1 The request to claim the bonus is reviewed by the client support within 48 hours. The bonus is then granted to the client’s trading account.
5.2 The bonus funds are granted for 3 months only.
5.2.1. The company has the right to deny granting the bonus as well as deduct the bonus funds at any moment without providing reasons for such action.
5.3 The bonus will also be granted for all consequent deposits made before the end of the participation in the promotion. The bonuses will be granted in accordance with the pp 2.7.
5.4 It is forbidden to trade on the account associated with the promotion through an anonymous proxy server. If more than 5 (five) connections to the account from different IP addresses belonging to different regions are detected, the account can be disqualified and the bonus — annulled. If any concerns about the abuse of the promotion or a fraud arise, and/or falsification of the documents provided by the participant of the promotion is detected, the account can be disqualified and the client may be denied service. Insufficient trading activity on the account can also serve as a valid reason for the reconsideration of the result. For example, placement of a single large trade or several trades with a lower volume, that are placed approximately at the same time with similar prices, which is basically a split of a large trade into smaller trades. With an aim to prevent fraud and money laundering, the Company has the right to deduct the bonus funds or deny granting the bonus at any time without any prior notice.

6. Using the bonus funds
6.1 If a client makes a withdrawal before meeting the trading volume requirement (specified in Article 7.1), all bonus funds will be deducted from the account. Before the required trading volume is met, all funds on the trading account with a bonus present, including the profit, are divided into two parts: the client’s own funds and the company’s funds in accordance with the Personal funds coefficient.
6.2 Personal funds coefficient = Deposit / Deposit + Bonus.
6.3 If any suspicion of fraudulent activity concerning the bonus in a client’s trading strategy arises, the company has the right to correct the results of the trading activities. The part of the trading result, achieved by the involvement of the bonus funds in trading will be annulled.
6.4 Internal transfers, commission payouts, and other non-trading transactions equal deposit/withdrawal transactions.
7 Making the bonus funds withdrawable
7.1 With active trading the bonus funds gradually become the client’s property. For that, a client needs to place trades and for every closed 1 full Lot, a client can claim $3. The trading volume required to make all the bonus funds withdrawable is calculated according to the formula: Bonus amount / $3.
7.2 The withdrawal request is placed in no particular form via email or through the Personal Office upon the end of the bonus term or at the moment of the bonus cancellation.
7.3 The bonus funds cannot be claimed partially.
7.4 The following trading instruments are considered in the calculations: FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT.
7.5 The subject of the request must be: “Individual bonus +200%” – make the bonus withdrawable”, the trading account and the client’s full name.
8 Claims
8.1 All claims may be forwarded to [email protected].
8.2 All claims must contain a full name, the exact residential address, account number and a thorough description of the problem.

Thưởng +100%
Thưởng +100%
Tất cả lợi nhuận nhận được từ giao dịch các quỹ tiền thưởng đều được rút tự do. Trong thời gian này số tiền thưởng chuyển vào quyền sở hữu của khách hàng theo tỷ lệ giao dịch 15% số tiền bonus nhận. Tiền thưởng có thể được gia hạn 6 tháng một lần bằng cách gửi 10% tổng số tiền ban đầu vào tài khoản của bạn. Tiền thưởng có thể được sử dụng để rút tiền.

Điều khoản của chương trình khuyến mại "Thưởng +100%"
1. Điều khoản chung
1.1 Khuyến mãi có hiệu lực đến 15/09/2020. Việc kết thúc chương trình khuyến mãi sớm sẽ được công bố khi có.
1.2 Grand Capital là nhà tổ chức duy nhất của chương trình khuyến mãi.
1.3 Người tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản khuyến mại, cũng như danh sách và đặc điểm của các khoản thưởng được cung cấp.
1.4 Người tổ chức có quyền chấm dứt chương trình khuyến mãi bất kỳ lúc nào."
"2 Thành phần tham gia
2.1 Tất cả khách hàng của Grand Capital đều có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi. Bao gồm những người mở tài khoản giao dịch Grand Capital trong suốt thời gian khuyến mại.
2.2 Việc xác minh điện thoại hợp lệ và các giấy tờ định danh, cũng như xác nhận địa chỉ cư trú là bắt buộc để tham gia.
2.3 Các loại tài khoản giao dịch có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi: Standard, Classic, Investor, Master.
2.4 Để nhận tiền thưởng, khách hàng phải gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình trong thời gian khuyến mãi. Tiền thưởng là 100% số tiền ký quỹ.
2.5 Số tiền thưởng tối đa không được vượt quá $ 2 000.
2.6 Nhân viên của Grand Capital và người thân của họ không được tham gia vào chương trình khuyến mãi.
2.7 Tất cả những người tham gia chương trình khuyến mãi phải đọc kỹ các điều khoản của chương trình khuyến mãi và theo dõi chúng. Sự thiếu hiểu biết về các điều khoản khuyến mại không thể là lý do hợp lệ khi gửi khiếu nại.
2.8 Các chương trình khuyến mại khác của Công ty không được áp dụng cho tài khoản tham gia chương trình khuyến mãi này.
2.9 Nếu bất kỳ khoản tiền thưởng nào khác đã được yêu cầu cho tài khoản, tiền thưởng 100% chỉ có thể được cấp sau khi tất cả các khoản tiền thưởng khác đã bị hủy bỏ theo yêu cầu của khách hàng và với điều kiện là tất cả các điều khoản khuyến mại đã được đáp ứng."
"3. Yêu cầu tiền thưởng
3.1 Để nhận tiền thưởng, khách hàng phải tạo một yêu cầu trong Văn phòng cá nhân hoặc liên lạc với người quản lý cá nhân qua email (địa chỉ email có sẵn trong Văn phòng cá nhân).
3.2 Để rút tiền thưởng, khách hàng phải nộp Hồ sơ Chứng minh hợp lệ cũng như bằng chứng địa chỉ cư trú."
"4. Nhận tiền thưởng
4.1 Yêu cầu tiền thưởng được xử lý trong vòng 48 giờ làm việc và các khoản tiền thưởng được cấp vào tài khoản.
4.2 Nếu tiền rút ra từ tài khoản, tiền thưởng sẽ được giảm 100% số tiền rút.
4.3 Chuyển tiền nội bộ, hoa hồng và các giao dịch phi thương mại khác tương đương với một giao dịch rút tiền.
4.4 Khoản tiền thưởng được cấp cho khoảng thời gian 6 tháng.
4.4.1 Tiền thưởng có thể được gia hạn thêm 6 tháng bằng tiền gửi không dưới 10% số tiền thưởng, được thực hiện trước khi khấu trừ tiền thưởng.
4.4.2 Công ty có thể từ chối cấp tiền thưởng bất cứ lúc nào cũng như khấu trừ tiền thưởng hiện tại mà không có lời giải thích.
4.5 Không được giao dịch trên tài khoản liên quan đến giao dịch thông qua một máy chủ proxy ẩn danh. Nếu phát hiện có hơn 5 (năm) kết nối đến tài khoản từ các địa chỉ IP khác nhau thuộc các khu vực khác nhau, tài khoản có thể bị loại và tiền thưởng bị hủy bỏ. Nếu phát hiện thấy bất kỳ mối quan ngại nào về lạm dụng xúc tiến hoặc gian lận và / hoặc giả mạo tài liệu do người tham gia xúc tiến cung cấp, tài khoản có thể bị loại và khách hàng có thể bị từ chối dịch vụ.
4.6 Số tiền thưởng không được vượt quá số dư tài khoản.
4.7 Nghiêm cấm giao dịch đa cấp trên tài khoản tiền thưởng. Trong trường hợp vi phạm điều khoản này, Công ty có quyền khấu trừ tiền thưởng và một phần lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh với các quỹ tiền thưởng trên cơ sở tỷ lệ của các khoản tiền của khách hàng với lợi nhuận thu được ."
"5. Rút tiền thưởng
5.1 Với hoạt động kinh doanh các quỹ tiền thưởng dần dần trở thành tài sản của khách hàng. Vì khách hàng phải giao dịch và cho mỗi lô hàng mở và đóng đầy đủ. Bonus được rút khi đã giao dịch đủ khối lượng, tương ứng với số tiền bonus nhận được. Yêu cầu được gửi qua email hoặc thông qua Văn phòng cá nhân.
5.2 Các công cụ giao dịch sau đây được tính trong các phép tính: ECN_M.
5.3 Chủ đề của yêu cầu phải là: ""Tiền thưởng cho bất kỳ khoản tiền gửi nào"" - tiền thưởng có thể rút ra "", số tài khoản giao dịch và tên đầy đủ của khách hàng."
"6 Khiếu nại
6.1 Mọi khiếu nại có thể được chuyển tiếp đến [email protected].
6.2 Tất cả các yêu cầu phải có đầy đủ tên, địa chỉ cư trú chính xác, số tài khoản và mô tả kỹ lưỡng về vấn đề.

Để nhận tiền thưởng khách hàng vui lòng gửi email tới: [email protected]
Ngày Santa!
Ngày Santa!
Ông già Noel đã trở lại với những món quà phong phú cho những khách hàng thân yêu của chúng tôi. Tham gia chương trình khuyến mãi Giáng sinh của Grand Capital và có cơ hội giành giải thưởng tiền lên đến $5,000 cho đến hết ngày 31 tháng 12

Điều khoản của cuộc thi

1. Các điều khoản và điều kiện chung

1.1 Chương trình khuyến mãi “Ông già Noel tốt bụng” (sau đây gọi là “cuộc thi”) được tổ chức từ ngày 16 tháng 12 năm 2020, 7:00 sáng (UTC) đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, 7:00 sáng (UTC).

1.2 Cuộc thi được tổ chức bởi Grand Capital Ltd. (sau đây gọi là “Công ty”)

1.3 Tổng quỹ giải thưởng là $8,500.

1.4 Chỉ có thể sử dụng tài khoản Standard thực để tham gia cuộc thi.

1.5 Số tiền gửi tối thiểu cần thiết để tham gia là $200.

2. Người tham gia

2.1 Cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại của Grand Capital Ltd. có tài khoản Standard thật đều có thể tham gia cuộc thi.

2.2 Khách hàng có nhiều tài khoản chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia cuộc thi.

2.3 Nhân viên của Grand Capital Ltd. và người thân của họ không được tham gia cuộc thi.

2.4 Những khách hàng đã yêu cầu bất kỳ số tiền thưởng nào trước đó cũng có thể tham gia cuộc thi.

2.5 Người tham gia phải đọc kỹ và tuân theo các quy tắc hiện hành. Sự thiếu hiểu biết về các quy tắc không thể được coi là một lý do yêu cầu bồi thường hợp lệ.

3. Tham gia cuộc thi

3.1 Để tham gia, người chơi phải mở tài khoản Standard hoặc sử dụng một trong các tài khoản Standard hiện có.

3.2 Dữ liệu cá nhân do người tham gia cung cấp khi đăng ký tài khoản Standard phải khớp với Tài liệu được tải lên trong Hồ sơ cá nhân, theo Quy định. Nếu dữ liệu không khớp, Grand Capital có quyền loại người tham gia bất kỳ lúc nào.

3.3 Để đăng ký, hãy truy cập trang của cuộc thi tại https://grandcapital.net/promo/good_santa, nhập tên người dùng, chọn tài khoản bạn muốn sử dụng và xác nhận tham gia.

3.4 Sau khi thủ tục đăng ký cuộc thi thành công, người tham gia được chuyển vào danh sách người tham gia cuộc thi của công ty.

3.5 Đăng ký cuộc thi được mở trong toàn bộ thời gian diễn ra cuộc thi - đến 7:00 sáng ngày 31 tháng 12 năm 2020.

3.6 Bạn có thể theo dõi kết quả trong bảng xếp hạng trực tuyến của chúng tôi.

3.7 Nếu khách hàng có Văn phòng Cá nhân, nhưng không có tài khoản Standard, họ có thể mở tài khoản Standard và đăng ký tham gia cuộc thi.

3.8 Nếu khách hàng không có Văn phòng Cá nhân với Grand Capital Ltd, họ nên đăng ký trên trang web. Sau đó, quyền truy cập vào Văn phòng Cá nhân sẽ được cấp, nơi khách hàng có thể mở tài khoản Standard để tham gia cuộc thi.

3.9 Không được phép vận hành tài khoản được liên kết với chương trình khuyến mãi hiện tại thông qua máy chủ proxy ẩn danh. Nếu phát hiện nhiều hơn 5 (năm) kết nối đến tài khoản từ các địa chỉ IP khác nhau thuộc các khu vực khác nhau, tài khoản sẽ bị loại.

3.10 Công ty có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của tất cả những người tham gia cuộc thi. Chỉ tên người dùng của những người tham gia và ID tài khoản của họ mới được sử dụng trong bảng xếp hạng và trong thông báo cuối cùng về kết quả.

4. Thời gian diễn ra cuộc thi

4.1. Cuộc thi sẽ kéo dài 2 tuần (10 ngày làm việc).

4.2. Cuộc thi bắt đầu vào ngày 16 tháng 12 năm 2020, lúc 7:00 sáng (UTC) và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, lúc 7:00 sáng (UTC). Kết quả sẽ được công bố sau ngày 31/12.

5. Giao dịch trên tài khoản cuộc thi

5.1. Trong khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, người tham gia giao dịch phải tuân theo “Quy chế xử lý và hiệu lực của giao dịch mua bán” và các tài liệu liên quan.

5.2. Đòn bẩy tối đa không được cao hơn 1:100.

5.3. Bất kỳ tài sản nào cũng có thể được giao dịch để tăng xếp hạng của bạn (ngoại trừ cổ phiếu của các công ty Nga và Mỹ: CỔ PHIẾU CFD MỸ, CỔ PHIẾU Nga). Chỉ các giao dịch đã đóng tại thời điểm cuộc thi hết hạn mới có thể được sử dụng để xác định kết quả cuối cùng. Giao dịch mở không thể được sử dụng để tính toán xếp hạng.

5.4. Không giới hạn số lượng vị thế mở đồng thời.

5.5. Số lượng Lot mở tối đa là 25.

5.6. Giao dịch đa hướng bị cấm.

5.7 Nếu phát hiện bất kỳ hoạt động độc hại hoặc các hành động trái với các điều khoản và điều kiện của cuộc thi hoặc các quy định của Công ty, người tham gia có liên quan đến nó sẽ bị loại.

6. Kết quả cuộc thi

6.1 Tất cả kết quả của cuộc thi sẽ được công bố trên trang web của công ty trong bảng xếp hạng trực tuyến (hay còn gọi là bảng xếp hạng), cập nhật 2 giờ một lần. Kết quả được công bố trên trang web trong khi cuộc thi vẫn đang diễn ra không thể được coi là cuối cùng.

6.2 Ba nhà giao dịch kiếm được nhiều điểm nhất vào tài khoản của họ sẽ được công bố là người chiến thắng. Điểm được kiếm theo các yếu tố sau: số tiền gửi ban đầu của bạn, số lượng lot giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi trong tài khoản dự thi của bạn cũng như số tiền bổ sung được gửi vào tài khoản dự thi của bạn trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi. Ba người chiến thắng sẽ nhận được:

$5,000 - Vị trí thứ nhất

$2,000 - Vị trí thứ 2

$1,000 - Vị trí thứ 3

Ngoài ra còn có 50 giải thưởng trị giá $10 mỗi giải cho những người tham gia xếp thứ 4 đến thứ 53.

6.3 Quỹ giải thưởng chỉ có thể được gửi vào tài khoản Standard thực được sử dụng để tham gia Cuộc thi. Khối lượng giao dịch trên tài khoản này trong thời gian tham gia Cuộc thi phải lên tới không ít hơn 1 (một) lot đầy đủ.

6.4 Người tham gia có thể rút tiền thưởng bất kỳ lúc nào sau khi được gửi vào tài khoản của người tham gia

6.5 Kết quả cuối cùng của cuộc thi sẽ được xác định trong thời gian 3 (ba) ngày làm việc kể từ khi cuộc thi kết thúc và sẽ được công bố trên trang web của công ty chậm nhất là 4 ngày làm việc sau khi cuộc thi kết thúc.

6.6 Quỹ giải thưởng sẽ được gửi vào tài khoản của người chiến thắng trong vòng hai tuần sau khi kết quả cuối cùng được công bố.

6.7 Quỹ giải thưởng được gửi theo tỷ giá hối đoái của công ty. Để nhận tiền thưởng, người thắng cuộc phải yêu cầu qua Văn phòng Cá nhân.

Để yêu cầu quỹ giải thưởng, hãy làm theo hướng dẫn:

1. Đến Văn phòng Cá nhân của bạn - Hỗ trợ - Tạo ticket

Trong tiêu đề, bạn nên nêu rõ:

Tên cuộc thi, Ngày thi, Vị trí của bạn trên xếp hạng.

2. Trong trường Văn bản, bạn sẽ cần nêu rõ:

Số tài khoản Standard

Họ và tên của bạn

Ví dụ:

Tiêu đề: Cuộc thi "Ông già Noel tốt bụng"

Giải nhất

Văn bản: Tài khoản Standard №123123, Markus McKinsley

6.8 Những người chiến thắng được xác định như sau:

-Để tính toán xếp hạng, chúng tôi sử dụng Khối lượng giao dịch, theo đó vị trí của người tham gia được tính (khối lượng càng cao, vị trí của người tham gia càng cao).

-Khối lượng được tính theo công thức: V = N * (B + D / 100), trong đó

N - tổng số Lot giao dịch, B - số dư tài khoản tại thời điểm cuộc thi bắt đầu, D - số tiền gửi được thực hiện trong khi cuộc thi đang diễn ra.

Ví dụ: Khoản tiền gửi ban đầu của người tham gia là 200USD. Trong vòng đấu, các lệnh sau đã được mở: EURUSD - 1,6 Lots, USDCAD - 1,2 Lots. Trong suốt vòng chơi, người tham gia đã gửi thêm $150 vào tài khoản. Trong trường hợp này, kết quả cuối cùng sẽ được tính như sau:

V = (1,6 + 1,2 + 2,1) * (200 + 150/100) = 987,35 (Khối lượng sẽ được hiển thị trong xếp hạng)

6.9 Nếu xác định được rằng người thắng cuộc đã sử dụng các âm mưu gian lận để đạt được kết quả, người đó sẽ bị loại và quỹ giải thưởng sẽ được trao cho người tham gia tiếp theo trong cuộc xếp hạng.

6.10 Kết quả cuối cùng không thể và sẽ không được sửa đổi.

7. Khiếu nại

7.1 Tất cả các khiếu nại phát sinh trong cuộc thi liên quan đến giao dịch tài khoản sẽ được xử lý theo Quy định về xử lý và hiệu lực của các giao dịch mua bán.

7.2 Nếu xếp hạng được nâng cao một cách cố ý do lạm dụng các lỗi hệ thống khác nhau hoặc sự không chính xác trong công thức hoặc Điều khoản và điều kiện của Cuộc thi, Grand Capital Ltd. có quyền đưa ra cảnh báo hoặc loại người tham gia. Ngoài ra, nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận nào, Công ty có quyền loại người tham gia đó.

7.3 Các tranh chấp sẽ được giải quyết dựa trên thông lệ thị trường chung.

7.4 Mọi khiếu nại về Cuộc thi có thể được gửi đến [email protected]

7.5 Tất cả các yêu cầu phải có các thông tin sau: Tên đầy đủ của người tham gia, Địa chỉ cư trú của người tham gia, ID tài khoản và mô tả đầy đủ về vấn đề.

8. Trường hợp bất khả kháng

8.1 Công ty có thể đình chỉ hoặc chấm dứt cuộc thi nếu một số lượng đáng kể người tham gia bị đặt trong điều kiện không công bằng so với những người tham gia còn lại.

8.2 Trong trường hợp chấm dứt Cuộc thi, công ty có thể tiếp tục cuộc thi với những người tham gia tương tự (đã lưu tài khoản của họ tại thời điểm tạm ngừng hoặc khôi phục trạng thái của tài khoản như lúc bắt đầu cuộc thi) hoặc giữ đăng ký lại và khởi động một cuộc thi mới. Nếu sự kiện đó xảy ra, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng thông báo đăng trên trang web).

8.3 Nếu cuộc thi không được tiếp tục và do đó, không được hoàn thành, kết quả của cuộc thi không thể được coi là Chung cuộc và không thể là lý do để trao giải.

8.4 Công ty có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của cuộc thi bất cứ lúc nào.

Yêu cầu tiền thưởng
Giao dịch demo với lợi nhuận thực!
Giao dịch demo với lợi nhuận thực!
Một chương trình khuyến mãi chào đón năm mới dành riêng cho thiết bị di động sẽ dành cho người dùng Grand Trade. Yêu cầu lợi nhuận từ giao dịch demo trong tài khoản thực của bạn.

1 Điều khoản chung

1.1 Chương trình khuyến mại được tổ chức từ ngày 19/02/2021 đến ngày 20/03/2021.

1.2 Đơn vị tổ chức chương trình khuyến mại là Grand Capital.
1.3 Nhà tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản của chương trình khuyến mãi, cũng như danh sách và chi tiết cụ thể của tiền thưởng. 1.4 Ban tổ chức có quyền hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào.

2. Đối tượng tham gia
2.1 Tất cả khách hàng có tài khoản Demo trong ứng dụng di động Grand Trade đều có thể tham gia chương trình khuyến mãi.
2.2 Chỉ những người dùng đã được xác minh mới có thể tham gia chương trình khuyến mãi. Để được xác minh, khách hàng phải tải lên bản scan ID của họ trong Văn phòng Cá nhân, cũng như xác minh số điện thoại của họ. Người tổ chức có quyền yêu cầu cung cấp thêm các tài liệu để xác nhận danh tính và nơi cư trú của khách hàng.
2.3 Các loại tài khoản được hưởng khuyến mãi: Demo.
2.4 Đòn bẩy cao nhất được phép trong tài khoản tham gia là 1:100.
2.5 Nhân viên của ban tổ chức và người thân của họ không được tham gia chương trình khuyến mãi.
2.6 Tất cả những người tham gia chương trình khuyến mãi phải đọc kỹ và tuân theo các quy định hiện hành. Không thể xem sự thiếu hiểu biết của các điều khoản như một lý do khi gửi yêu cầu khiếu nại.
2.7 Chỉ các cá nhân mới có thể tham gia chương trình khuyến mãi.

3 Điều khoản nhận tiền thưởng

3.1 Người tham gia phải đăng ký trong ứng dụng di động Grand Trade, tài khoản Demo với đòn bẩy 1:100 sẽ được tạo tự động.
3.2 Người tham gia thực hiện giao dịch trong tài khoản demo với mục đích kiếm lợi nhuận.
3.2.1 Chỉ có lợi nhuận nhận được trong thời gian không quá hai tuần bắt đầu từ giao dịch mở đầu tiên mới có thể được chuyển vào tài khoản thực.
3.3 Khi kết thúc khoảng thời gian hai tuần, người tham gia có thể gửi yêu cầu chuyển lợi nhuận (nếu có) vào tài khoản thực của họ thuộc một loại cụ thể. Yêu cầu chuyển khoản phải được gửi qua bộ phận hỗ trợ khách hàng. Nhập tiêu đề email "100% tiền thưởng lợi nhuận cho giao dịch demo" để gửi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng, ghi rõ ID tài khoản và tên đầy đủ của bạn. Yêu cầu được viết dưới dạng không cụ thể phải được gửi qua email hoặc trò chuyện hỗ trợ trong ứng dụng di động. Tiền thưởng được chấp thuận nếu đáp ứng tất cả các điều kiện tham gia.
3.3.1 Tùy thuộc vào số lợi nhuận, quỹ thưởng có thể được chuyển vào tài khoản thực của các loại khác nhau.
3.3.2 Lợi nhuận ít nhất $100 được chuyển vào tài khoản Standard, trong khi lợi nhuận dưới $100 được chuyển vào tài khoản Micro.
3.3.3 Tài khoản thực mà tiền thưởng được chuyển đến không được sử dụng đòn bẩy cao hơn 1:100.
3.4 Các khoản tiền thưởng tương đương với lợi nhuận tạo ra trong tài khoản demo được chuyển vào tài khoản thực sau khi khách hàng thực hiện gửi tiền với số tiền ít nhất bằng số tiện lợi nhuận. Nếu số tiền gửi ít hơn số tiền lợi nhuận, tiền thưởng sẽ được chuyển theo số tiền nạp vào.
3.5 Tiền thưởng sẽ không được cấp nếu người tham gia không nạp tiền vào tài khoản thực của họ.
3.6 Tiền thưởng được chuyển vào tài khoản thực sẽ có sẵn để rút sau khi đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch: 1 lot (hoặc 100 lot trong tài khoản Micro) trên $5 lợi nhuận.
3.6.1 Chỉ các giao dịch liên quan đến FOREX MAJOR, FOREX EXT 1 và FOREX EXT 2 mới đủ điều kiện cho yêu cầu khối lượng giao dịch.
3.7 Lợi nhuận không được rút một phần.
3.8 Yêu cầu tiền thưởng và/hoặc giao dịch với tiền thưởng trong các tài khoản tiền thưởng khác nhau từ một địa chỉ IP bị cấm.
3.9 Không được phép giao dịch vận hành tài khoản được liên kết với chương trình khuyến mãi hiện tại thông qua máy chủ proxy ẩn danh. Nếu phát hiện nhiều hơn 5 (năm) kết nối đến tài khoản từ các địa chỉ IP khác nhau thuộc các khu vực khác nhau, tài khoản có thể bị loại và phần thưởng bị hủy bỏ. Nếu phát hiện bất kỳ mối lo ngại nào về việc lạm dụng chương trình khuyến mãi hoặc gian lận và/hoặc việc làm giả các tài liệu do người tham gia chương trình khuyến mại cung cấp bị phát hiện, tài khoản có thể bị loại và khách hàng có thể bị từ chối cung cấp dịch vụ.
3.10 Giao dịch đa hướng bị cấm trong tài khoản demo. Công ty có quyền hủy bỏ tất cả lợi nhuận tạo ra từ việc giao dịch trong tài khoản demo trong trường hợp vi phạm điều này.
3.11 Quỹ thưởng là tài sản của công ty cho đến khi chúng được chuyển thành quyền sở hữu của khách hàng sau khi các yêu cầu về khối lượng giao dịch được đáp ứng.
3.12 Tiền cá nhân của khách hàng luôn được sử dụng đầu tiên khi giao dịch trong tài khoản thực.
3.13 Trong trường hợp rút tiền hoặc chuyển khoản nội bộ từ tài khoản trước khi đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch (theo Điều 3.6 của điều khoản hiện hành), quỹ thưởng sẽ bị hủy bỏ sớm.

6 Yêu cầu

6.1 Tất cả các yêu cầu có thể gửi trực tiếp đến [email protected].
6.2 Tất cả các khiếu nại phải có tên đầy đủ, địa chỉ chính xác, ID tài khoản của khách hàng và mô tả kỹ lưỡng về vấn đề.

Tải ứng dụng
Tháng miễn phí hoàn vốn cấp độ vàng!
Tháng miễn phí hoàn vốn cấp độ vàng!
Grand Capital đang kỷ niệm 16 năm thành lập và tặng quà cho tất cả các nhà giao dịch của chúng tôi một tháng hoàn vốn cấp độ vàng, thường đạt được bằng cách giao dịch trong hơn 31 ngày liên tục. Bằng cách sử dụng ưu đãi lễ hội này, bạn sẽ nhận được khoản hoàn vốn $1.5 cho mỗi lot bạn giao dịch! Tiền của việc hoàn vốn diễn ra hàng ngày. Khoản hoàn vốn được gửi vào cùng một tài khoản đã được sử dụng để giao dịch. Chương trình khuyến mãi sẽ kéo dài từ ngày 10/10 đến hết ngày 10/11. Chúc bạn giao dịch vui vẻ với Grand Capital!

Điều khoản chung
1.1 Chương trình khuyến mãi có hiệu lực vô thời hạn. Nó sẽ được thông báo công khai khi chương trình khuyến mãi kết thúc.
1.2 Nhà tổ chức duy nhất của chương trình khuyến mãi là Grand Capital, Ltd.
1.3 Nhà tổ chức có quyền thay đổi các điều kiện và số tiền hoàn vốn bất cứ lúc nào.
1.4 Nhà tổ chức có quyền hủy khuyến mãi bất cứ lúc nào.
1.5 Dịch vụ hoàn vốn là một phần của chương trình thưởng của Công ty. Công ty có quyền từ chối thanh toán một phần hoặc toàn bộ tiền trong dịch vụ mà không cần giải thích, đồng thời khấu trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền đã tích lũy theo các điều khoản dịch vụ từ tài khoản giao dịch của Khách hàng.
Thủ tục tham gia
2.1 Tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch bằng tài khoản Standard thực có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi.
2.2 Nếu một khách hàng có nhiều tài khoản Standard thì khoản hoàn vốn sẽ được tính riêng cho từng tài khoản.
2.3 Việc tham gia vào các chương trình khuyến mãi khác của Grand Capital không hạn chế việc tham gia chương trình Hoàn vốn.
2.4 Chỉ các tài khoản được xác minh mới có thể tham gia chương trình khuyến mãi. Để xác minh tài khoản, chủ tài khoản phải cung cấp chức năng quét tài liệu nhận dạng quốc gia của mình bằng cách tải lên tài liệu trong phần Tài liệu trong Văn phòng Cá nhân. Số điện thoại di động cá nhân cũng phải được xác minh. Nhà tổ chức có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung để xác định danh tính và địa chỉ cư trú của khách hàng.
2.5 Nhân viên của Grand Capital và người thân của họ không thể tham gia chương trình khuyến mãi.
2.6 Chỉ những cá nhân mới có thể tham gia chương trình khuyến mãi
2.7 Tất cả những người tham gia phải đọc các quy tắc một cách cẩn thận. Sự thiếu hiểu biết về các quy tắc không thể được sử dụng để căn cứ cho một khiếu nại.
Thủ tục hoàn vốn
3.1 Tất cả các tài khoản Standard thực đang hoạt động sẽ tự động đủ điều kiện cho chương trình khách hàng thân thiết Hoàn vốn. Không cần đăng ký bổ sung.
3.2 Hoàn vốn chỉ được tính bắt đầu từ ngày tiếp theo sau 5 ngày liên tiếp giao dịch hoạt động. Ngày giao dịch tích cực là một ngày khi một giao dịch được mở hoặc đóng cửa. Giao dịch nên dài ít nhất 5 phút.
3.3 Giao dịch liên tục có nghĩa là đặt các hoạt động giao dịch vào một ngày cơ sở hàng ngày: ít nhất một hoạt động giao dịch một ngày. Tất cả các đơn đặt hàng phải duy trì trên thị trường trong ít nhất 5 phút.
3.4 Tùy thuộc vào số ngày giao dịch liên tiếp, khách hàng sẽ được cung cấp một trong các trạng thái sau:
Mới - 5 ngày trở xuống
Đồng - từ 6 đến 15 ngày liên tiếp
Bạc - từ 16 đến 30 ngày liên tiếp
Vàng - hơn 31 ngày liên tiếp
4. Công thức sau đây được sử dụng để tính số ngày giao dịch liên tiếp:
Nếu các hoạt động giao dịch được thực hiện 2 ngày trở lên liên tiếp, đồng hồ đo ngày sẽ thêm 1 đơn vị cho mỗi ngày giao dịch liên tiếp.
Khi không có hoạt động giao dịch nào được thực hiện trong một ngày làm việc, giá trị đồng hồ đo ngày giảm đi 1.
Giá trị đo ngày không thể nhỏ hơn 0.
5. Hoàn vốn được gửi hàng ngày và được tính như sau:
Mới - 0
Đồng - $0.5 cho 1 lot
Bạc - $1 cho 1 lot
Vàng - $1,5 cho 1 lot
Các giao dịch được mở trên các công cụ của nhóm FOREX MAJORS, FOREXT EXT 1, FOREXT EXT 2, FOREX METALS được tính đến khi tính toán doanh thu giao dịch.
Hoàn vốn được gửi vào tài khoản được sử dụng để giao dịch.
7.1 Hoàn vốn được gửi hàng ngày - tất cả các số liệu thống kê đều có sẵn trong Văn phòng Cá nhân của khách hàng.
Tiền hoàn vốn có sẵn để rút tiền và chuyển khoản nội bộ ngay sau khi chúng được gửi vào tài khoản của khách hàng.
Nếu xác định rằng khách hàng đang lạm dụng các điều khoản và điều kiện, công ty có quyền ngừng ký gửi hoàn vốn, cũng như rút tiền hoàn trả đã được gửi vào tài khoản trước đó. Nếu số tiền được rút vượt quá số dư của tài khoản, công ty có thể rút số tiền cần thiết từ tài khoản khác của khách hàng.
Công ty có quyền thay đổi số tiền hoàn vốn theo các điều kiện thị trường thay đổi và thực hiện thay đổi cho các điều khoản và điều kiện của chương trình Hoàn vốn.
Khiếu nại
11.1 Tất cả các khiếu nại có thể được gửi tới địa chỉ [email protected].
11.2 Tất cả các khiếu nại phải bao gồm: tên và họ, địa chỉ cư trú của khách hàng, số tài khoản và mô tả đầy đủ về vấn đề.

Claim bonus
Quà tặng Marathon 2023
Quà tặng Marathon 2023
Chúc mừng ngày lễ sắp tới! Theo truyền thống, Grand Capital sẽ phát hành chiến dịch khuyến mãi lễ hội đặc biệt: Gifts Marathon. Trong tháng này, chúng tôi phân phối quà tặng năm 2023 trị giá tổng cộng 160.000 đô la, bao gồm: tiền thực vào tài khoản của bạn, tiền thưởng, trạng thái Hoàn vốn vàng.

Quy định của chương trình khuyến mãi
‘Quà tặng Marathon năm mới tại Grand Capital’ (2022/2023)

1. Các quy định chung:
1.1 Chương trình khuyến mãi ‘Quà tặng Marathon năm mới tại Grand Capital’ (sau đây gọi là ‘Chương trình khuyến mãi’) có hiệu lực từ ngày 12 tháng 12 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023;
1.2 Đơn vị tổ chức là Công ty Grand Capital (sau đây gọi là ‘Công ty’);
1.3 Quỹ giải thưởng được phân phối giữa các loại giải thưởng sau:

• Tiền thực vào tài khoản giao dịch:
- 10 giải trị giá 2023 USD;
- 20 giải trị giá 500 USD;
- 100 giải trị giá 100 USD;
- 200 giải trị giá 50 USD.
Tiền thưởng được ghi có vào tài khoản giao dịch của người tham gia và có sẵn để rút tiền cùng với lợi nhuận sau khi khối lượng giao dịch được hoàn thành. Khối lượng giao dịch được tính theo công thức:

Số lot = Giá trị giải thưởng / 10

• Tiền thưởng không tiền gửi:
- 100 giải trị giá 1000 USD;
- 200 giải trị giá 500 USD;
- 200 giải trị giá 200 USD.
Tiền thưởng được ghi có vào tài khoản giao dịch của người tham gia. Chỉ có thể rút tiền lãi nhận được sau khi giao dịch bằng tiền thưởng sau khi hoàn thành khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch được tính theo công thức:

Số lot = Giá trị giải thưởng / 10

Số tiền tối đa có thể rút không được vượt quá số tiền thưởng nhận được. Ở lần rút tiền đầu tiên, số tiền thưởng nhận được sẽ được ghi nợ từ tài khoản giao dịch.

• Trạng thái Hoàn vốn vàng:
1373 giải trạng thái Hoàn vốn vàng, được hưởng từ ngày giao dịch đầu tiên. Các quy tắc của chương trình Hoàn vốn được liệt kê trên trang web của Công ty: https://grandcapital.net/trading/payback/.

2. Ai có thể tham gia:
2.1 Tất cả các khách hàng đã vượt qua xác minh thành công đều được phép tham gia Khuyến mãi.

3. Cách tham gia:
3.1 Để tham gia Khuyến mãi, người tham gia phải gửi tiền vào bất kỳ tài khoản giao dịch nào của mình ít nhất một lần;
3.2 Số tiền gửi tối thiểu phải không ít hơn 300 USD;
3.3 Khách hàng phải đảm bảo các chi tiết liên hệ có liên quan được nêu trong Văn phòng Cá nhân;
3.4 Để tham gia chương trình khuyến mãi, khách hàng phải nhấn nút 'Tham gia' trên trang web «Khuyến mãi và Tiền thưởng» của Công ty: https://grandcapital.net/trading/bonus/;
3.5 Sau khi đăng ký thành công, tài khoản của người tham gia được nhập vào sổ đăng ký tài khoản đủ điều kiện tham gia Khuyến mãi;
3.6 Đăng ký cho người tham gia được mở trong toàn bộ thời gian của Khuyến mãi từ 10:00 (GMT) ngày 12 tháng 12 năm 2022 đến 10:00 (GMT) ngày 12 tháng 1 năm 2023.

4. Nhận thưởng:
4.1 Những người chiến thắng trong Khuyến mãi sẽ được chọn bằng trình tạo số ngẫu nhiên vào lúc 13:00 (GMT) ngày 16 tháng 1 năm 2023.
4.2 Giải thưởng sẽ được gửi vào các loại tài khoản giao dịch Standard và Swap Free, với tỷ lệ đòn bẩy lên tới 1:100 và không có khoản tiền thưởng nào khác nhận được từ bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác của công ty sẽ được gửi vào các tài khoản này;
4.3 Các tài khoản giao dịch, nơi quỹ giải thưởng sẽ được gửi vào, không được tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác của công ty cho đến khi rút toàn bộ hoặc xóa sổ quỹ giải thưởng nêu trên.

5. Điều khoản cuối cùng:
5.1 Công ty có quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào về người chiến thắng (ngoại trừ họ tên, số tài khoản và chi tiết liên hệ) cho mục đích quảng cáo trên bất kỳ phương tiện truyền thông và mạng xã hội nào mà không cần sự đồng ý trước của khách hàng;
5.2 Yêu cầu cho Khuyến mãi có thể được gửi qua e-mail: [email protected];
5.3 Công ty có toàn quyền quyết định thay đổi các điều khoản của Khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho người tham gia.

Tham gia

Choose your language