năm trên thị trường

Tiền điện tử có sẵn trên nền tảng GC Option

Xin chào!

Cuối cùng, chúng tôi đã thực hiện bản nâng cấp được chờ đợi từ lâu. Tiền điện tử có sẵn trên nền tảng GC Option!

Bây giờ có 9 tùy chọn bổ sung (coin so với đô la Mỹ) cho công việc của bạn:

  • BTCUSD_OP  

  • BCHUSD_OP  

  • DSHUSD_OP  

  • ETCUSD_OP  

  • ETHUSD_OP  

  • LTCUSD_OP  

  • XMRUSD_OP  

  • ZECUSD_OP  

  • BNBUSD_OP 

Bạn có thể bắt đầu giao dịch tiền điện tử trong GC Option lúc 10:00 EET (GMT+3), ngày 31 tháng 8 năm 2022.

Kiểm tra các điều kiện giao dịch trên trang thông số kỹ thuật hợp đồng hoặc với người quản lý cá nhân của bạn.

 

Chúng tôi chúc bạn giao dịch có lợi hơn với các công cụ mới
Đội ngũ GC Option

Đánh giá khác

Choose your language